Flessibbiltà tar-regoli tal-PST: it-tisħiħ tar-rabta bejn l-investiment, ir-riformi strutturali u r-responsabbiltà fiskali

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni (COM(2015) 12 final) – L-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir

X'INHU L-GĦAN TAL-KOMUNIKAZZJONI?

PUNTI EWLENIN

Kjarifikazzjonijiet dwar ir-riformi strutturali

Kjarifiki dwar l-investiment

Il-Kummissjoni tistqarr li:

Kjarifikazzjonijiet dwar kundizzjonijiet ċikliki

Sabiex jitqies aħjar iċ-ċaqliq taċ-ċiklu ekonomiku, il-KE sejra tuża matriċi li tispeċifika l-aġġustament fiskali xieraq mistenni minn pajjiżi fil-fergħa preventiva tal-SGP. Dan ifisser li dawn il-pajjiżi jistgħu jagħmlu sforz fiskali akbar meta ż-żminijiet ikunu aħjar.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bnak Ewropew ta’ Investiment; L-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-Istabbiltà u Tkabbir ((COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

l-aħħar aġġornament 30.03.2017