Titjib tal-iskemi tal-kwalità għal prodotti u oġġetti tal-ikel agrikoli

Ir-Regolament tal-UE 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel jappoġġa bdiewa u konsumaturi billi jsaħħaħ, jadatta u jiżviluppa skemi li jidentifika il-prodotti u l-oġġetti tal-ikel ta' kwalità tal-Ewropa.

ATT

Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel.

SOMMARJU

Ir-Regolament tal-UE 1151/2012 għandu l-għan li jtejjeb il-politika tal-kwalità tal-Ewropa għal prodotti agrikoli billi jżid il-koerenza ta' skemi ta' kwalità varji. Jinkludi miżuri għall-appoġġ ta' attivitajiet agrikoli u ta' pproċessar kif ukoll is-sistemi ta' biedja assoċjati ma' prodotti ta' kwalità għolja, b'mod konformi mal-objettivi tal-politika ta' żvilupp rurali tal-UE. Madankollu, ir-Regolament ma japplikax għal xorb alkoħoliku, inbid aromatizzat jew prodotti tad-dwieli.

L-elementi prinċipali tar-Regolament huma:

REFERENZI

Att

Data tad-dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 1151/2012

04.01.2013Ċerti dispożizzjonijiet japplikaw minn 04.01.2016.

-

ĠU L 343 tal-14.12.2012

ATTI RELATATI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nri 1151/2012, [….]/2013 u d-Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE u 2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali). (COM(2013)265 finali ta' 6.5.2013 - mhux ippubblikat fill-Ġurnal Uffiċjali).

L-aħħar aġġornament: 05.02.2014