Ikel ġdid — regoli mill-2018

 

SOMMARJU TA’:

ir-Regolament (UE) Nru 2015/2283 dwar ikel ġdid

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

MINN META JIBDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan jibda japplika mill- 1 ta’ Jannar 2018.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Ikel ġdid: ikel li fl-UE ma ntużax għall-konsum f’livell sinifikanti qabel il-15 ta’ Mejju 1997. Dan ikopri firxa wiesgħa ta’ prodotti, bħal ikel bi struttura molekolari ġdida jew modifikata b’mod intenzjonat, ikel bl-użu ta’ proċess ta’ produzzjoni tal-ikel ġdid (ħobż ittrattat bid-dawl UV biex jiżdied il-kontenut tal-vitamina D) jew prodott mill-mikroorganiżmi, fungi jew algi (pereżempju l-użu tal-mikroalgi Schizochytrium sp f’ikel bħal bars taċ-ċereali, xaħmijiet tat-tisjir, eċċ. bħala sors alternattiv tal-aċidu Dokosaeżaenojku).

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Novembru 2015 dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (ĠU L 327, 11.12.2015, pp. 1-22)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2468 tal- 20 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li jikkonċernaw ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropea u l-Kunsill dwar ikel ġdid (ĠU L 351, 30.12.2017, pp. 55-63)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/2469 tal-20 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi għall-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid (ĠU L 351, 30.12.2017, pp. 64-71)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 tal- 20 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid (ĠU L 351, 30.12.2017, pp. 72-201)

l-aħħar aġġornament 04.04.2018