Ftehim Kummerċjali tal-UE mal-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador

 

SOMMARJU TA’:

Deċiżjoni 2012/735/UE dwar l-iffirmar tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi tal-UE, u l-Kolombja u l-Perù

Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi tal-UE, u l-Kolombja u l-Perù

Deċiżjoni (UE) 2016/2369 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll tal-Adeżjoni mal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi tal-UE, u l-Kolombja u l-Perù, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tal-Ekwador

Protokoll tal-Adeżjoni mal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi tal-UE, u l-Kolombja u l-Perù, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tal-Ekwador

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONIJIET U TAL-FTEHIM KUMMERĊJALI?

PUNTI EWLENIN

Il-benefiċċji tal-ftehim kummerċjali għas-sħab

Id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli

Il-Ftehim Kummerċjali jidentifika bħala elementi essenzjali d-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt. Il-Ftehim Kummerċjali jinkludi wkoll elementi għall-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli permezz tal-implimentazzjoni ta’ konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-ħaddiema u l-ħarsien tal-ambjent. Fil-kontroll ta’ dawn l-impenji huma involuti gruppi taċ-ċittadini.

L-implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali

META DAĦLU FIS-SEĦĦ ID-DEĊIŻJONIJIET?

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Katina tal-valur: serje ta’ attivitajiet kummerċjali li joħolqu valur għall-klijenti ta’ xi ditta. F’kull punt f’din il-katina ta’ attivitajiet, il-prodott jikseb xi valur bis-saħħa ta’ input jew proċess miżjud.

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/735/UE tal-31 ta’ Mejju 2012 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja, tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra (ĠU L 354, 21.12.2012, pp. 1-2).

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra (ĠU L 354, 21.12.2012, pp. 3-2607).

Avviż rigward l-applikazzjoni provviżorja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Perù, tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra (ĠU L 56, 28.2.2013, p. 1).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2369 tal-11 ta’ Novembru 2016 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll tal-Adeżjoni mal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tal-Ekwador (ĠU L 356, 24.12.2016, pp. 1-2).

Il-Protokoll ta’ adeżjoni mal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tal-Ekwador (ĠU L 356, 24.12.2016, pp. 3-1456).

Avviż dwar l-applikazzjoni provviżorja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ekwador tal-Protokoll ta’ Adeżjoni għall-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-Adeżjoni tal-Ekwador (ĠU L 358, 29.12.2016, p. 1).

DOKUMENTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — It-Tielet Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (COM (2017) 585 final, 10.10.2017).

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — It-Tieni Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (COM (2016) 58 final 10.2.2016).

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — Ir-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (COM(2014) 718 final, 4.12.2014).

l-aħħar aġġornament 16.10.2017(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.