Traffikar ta’ organiżmi selvaġġi — pjan ta’ azzjoni tal-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (COM(2016) 87 final) — Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta’ Organiżmi Selvaġġi

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

PUNTI EWLENIN

Il-pjan ta’ azzjoni jinkludi 32 miżura li għandhom jitwettqu bejn l-2016 l-2020 mill-UE, li ser jitwettqu minn kull wieħed mit-28 pajjiż tal-UE (1). Dan jiffoka fuq tliet aspetti ewlenin:

SFOND

It-traffikar tal-organiżmi selvaġġi jikkostitwixxi waħda mill-aktar attivitajiet kriminali profittabbli globalment. Dan għandu effetti serji fuq il-bijodiversità u impatt negattiv fuq l-istat tad-dritt minħabba r-rabtiet mill-qrib tiegħu mal-korruzzjoni. Huwa għandu rwol li dejjem qed jiżdied fil-finanzjament ta’ gruppi tal-milizzja u gruppi terroristiċi.

L-UE hija reġjun ta’ destinazzjoni, ta’ oriġini u ta’ tranżitu għat-traffikar tal-organiżmi selvaġġi. Fuq dawn l-aspetti kollha, hija għandha rwol ċentrali x’taqdi fl-eradikazzjoni ta’ dan il-kummerċ illegali.

Għal aktar informazzjoni ara “L-Approċċ tal-UE għall-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Organiżmi Selvaġġi” fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta’ Organiżmi Selvaġġi (COM(2016) 87 final tas-26.2.2016)

ATTI RELATATI

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni: Analiżi u evidenza b’appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta’ organiżmi selvaġġi li jakkumpanja d-dokument Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta’ Organiżmi Selvaġġi (SWD(2016) 38 final tas-26.2.2016)

It-Tisħiħ tal-kooperazzjoni mas-setturi tan-negozju kontra l-kummerċ illegali tal-organiżmi selvaġġi — Rapport Finali. Rapport għal DĠ Ambjent, KE 13 ta’ Novembru 2015. (Mhux disponibbli bil-Malti)

l-aħħar aġġornament 02.05.2016(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.