Il-futur tal-biedja organika fl-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni (COM(2014) 179 final) –– Pjan ta' Azzjoni għall-Produzzjoni Organika tal-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IL-PJAN TA’ AZZJONI?

PUNTI EWLENIN

Is-sommarju li ġej jagħti ħarsa lejn it-tliet oqsma ta’ prijorità tal-pjan ta’ azzjoni u jagħti eżempji tat-18-il azzjoni tiegħu.

Prijorità 1: Nagħmlu l-produtturi organiċi tal-UE aktar kompetittivi billi:

Prijorità 2: Inżidu l-fiduċja tal-konsumaturi fil-biedja u l-ikel organiku billi:

Prijorità 3: Insaħħu d-dimensjoni esterna tal-produzzjoni organika tal-UE billi:

SFOND

Dan il-pjan ta’ azzjoni, adottat fl-2014, isegwi mill-ewwel pjan ta’ azzjoni tal-UE għas-settur organiku, li tnieda fl-2004. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni ħarġet proposta għal liġi ġdida tal-UE dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi.

Għal aktar informazzjoni ara:

* TERMINU EWLIENI

Il-produzzjoni organika: sistema ġenerali tal-ġestjoni tal-impriżi agrikoli u l-produzzjoni tal-ikel li tgħaqqad:

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Pjan ta' Azzjoni għall-Produzzjoni Organika tal-Unjoni Ewropea fiż-żmien li ġej (COM(2014) 179 final tal-24.3.2014)

l-aħħar aġġornament 19.07.2016