L-aġenda tal-UE għal regolamentazzjoni aħjar

 

SOMMARJU TA’:

Komunikazzjoni COM(2015) 215 final — l-aġenda tal-UE għal regolamentazzjoni aħjar

X’INHU L-GĦAN TAL-KOMUNIKAZZJONI?

Din il-komunikazzjoni tistabbilixxi pakkett ta’ riformi għat-titjib tal-liġijiet u tat-tfassil tal-politika tal-UE sabiex jiġi żgurat li l-liġijiet u l-politiki jkunu bbażati fuq evidenza soda, ikunu mfasslin sew u jwasslu għal benefiċċji tanġibbli u sostenibbli għaċ-ċittadini tal-UE.

PUNTI EWLENIN

Il-pakkett jibni fuq proċeduri u fuq proċessi eżistenti għat-titjib tal-liġijiet u tat-tfassil tal-politika tal-UE, inklużi valutazzjonijiet tal-impatt, valutazzjonijiet, konsultazzjonijiet pubbliċi u l-programm dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni (REFIT).

Speċifikament, il-pakkett jipprevedi:

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar — Aġenda tal-UE” (COM(2015) 215 final tad-19.5.2015)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Kompletar tal-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar: Soluzzjonijiet aħjar għal riżultati aħjar (COM(2017) 651 final, 24.10.2017)

Dokument ta’ ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni — Ħarsa ġenerali lejn l-isforzi tal-Unjoni għas-simplifikazzjoni u għat-tnaqqis tal-piżijiet regolatorji li jakkumpanja d-dokument Komunikazzjoni dwar l-Ikkompletar tal-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar: Soluzzjonijiet aħjar għal riżultati aħjar (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017) [Traduzzjoni mhux uffiċjali]

l-aħħar aġġornament 28.09.2015