02023D0749 — MT — 12.04.2023 — 000.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/749

tal- ►C1  11 ta’ April 2023 ◄

li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/260 fir-rigward tal-miżuri nazzjonali li japplikaw fid-Danimarka dwar il-marda batterika tal-kliewi (BKD) u n-nekrożi pankreatika infettiva (IPN) u l-miżuri nazzjonali li japplikaw fir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq) li jikkonċernaw l-Ostreid herpesvirus-1μνar (OsHV-1μνar)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 099 12.4.2023, p. 28)


Ikkoreġuta bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 105, 20.4.2023, p.  66 ((UE) 2023/749)
▼B

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/749

tal- ►C1  11 ta’ April 2023 ◄

li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/260 fir-rigward tal-miżuri nazzjonali li japplikaw fid-Danimarka dwar il-marda batterika tal-kliewi (BKD) u n-nekrożi pankreatika infettiva (IPN) u l-miżuri nazzjonali li japplikaw fir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq) li jikkonċernaw l-Ostreid herpesvirus-1μνar (OsHV-1μνar)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

L-Annessi I u II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/260 huma sostitwiti bit-test mogħti fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
ANNESS
“ANNESS IL-Istati Membri (1) jew partijiet minnhom, meqjusa bħala ħielsa minn ċertu mard li jaffettwa l-annimali akkwatiċi u li għalihom il-miżuri nazzjonali huma approvati f’konformità mal-Artikolu 226(3) tar-Regolament (UE) 2016/429

Marda

Stat Membru

Kodiċi

Demarkazzjoni ġeografika taż-żona li għaliha ġew approvati l-miżuri nazzjonali

Marda tal-virus tal-erpete tal-koi (KHV)

Franza

FR

Iż-żona tad-Durançole, mis-sors tax-xmara Durançole sal-iżbokk minn FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

L-Italja

IT

Iż-żona tal-għadajjar Monticolo li tinkludi l-mafqas IT004BZ106, il-“Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see” u l-“Piccolo lago di Monticolo/Keliner Montiggler see”

L-Irlanda

IE

It-territorju kollu

Il-Portugall

PT

Il-kompartiment li ġej magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

UK (NI)

L-Irlanda ta’ Fuq

Viremija tar-Rebbiegħa tal-karpjun (SVC)

Id-Danimarka

DK

It-territorju kollu

Il-Finlandja

FI

It-territorju kollu

L-Ungerija

HU

It-territorju kollu

L-Irlanda

IE

It-territorju kollu

L-Iżvezja

SE

It-territorju kollu

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

UK (NI)

L-Irlanda ta’ Fuq

Marda batterika tal-kliewi (BKD)

Id-Danimarka

DK

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Il-Finlandja

FI

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbilimenti tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

Vanaja and Venekoski Fish Farms

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm

065-3

Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm

185-2

Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery

383

Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery

253-3

Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm

L-Irlanda

IE

It-territorju kollu

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

UK (NI)

L-Irlanda ta’ Fuq

Nekrożi pankreatika infettiva (IPN)

Id-Danimarka

DK

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Il-Finlandja

FI

Il-partijiet kontinentali tat-territorju

Is-Slovenja

SI

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

SIRIB050108 Pšata

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

L-Iżvezja

SE

Il-partijiet kontinentali tat-territorju

Infezzjoni bil-Gyrodactylus salaris (GS)

Il-Finlandja

FI

Iż-żoni tal-ġbir tal-ilma tat-Tenojoki u tan-Näätämöjoki; iż-żoni tal-ġbir tal-ilma tal-Paatsjoki, tat-Tuulomajoki, u tal-Uutuanjoki jitqiesu bħala żoni ta’ lqugħ

L-Irlanda

IE

It-territorju kollu

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

UK (NI)

L-Irlanda ta’ Fuq

L-infezzjoni bl-alfavirus tas-salmonidi (SAV)

Il-Finlandja

FI

Il-partijiet kontinentali tat-territorju

(1)   

F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għall-Istati Membri jinkludu r-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq.
ANNESS IIL-Istati Membri (1) jew partijiet minnhom, bi programmi ta’ eradikazzjoni għal ċertu mard li jaffettwa l-annimali akkwatiċi u li għalihom il-miżuri nazzjonali huma approvati f’konformità mal-Artikolu 226(3) tar-Regolament (UE) 2016/429

Marda

Stat Membru

Kodiċi

Demarkazzjoni ġeografika taż-żona li għaliha ġew approvati l-miżuri nazzjonali

Marda batterika tal-kliewi (BKD)

Id-Danimarka

DK

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

L-Iżvezja

SE

Il-partijiet kontinentali tat-territorju

Nekrożi pankreatika infettiva (IPN)

Id-Danimarka

DK

Il-kompartimenti individwali li ġejjin, kull wieħed minnhom magħmul minn stabbiliment tal-akkwakultura bin-numru tal-approvazzjoni speċifikat:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

L-Iżvezja

SE

Il-partijiet kostali tat-territorju

(1)   

F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għall-Istati Membri jinkludu r-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq.”