02015D2099 — MT — 20.07.2022 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2099

tat-18 ta' Novembru 2015

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-tkabbir, is-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u l-ħuxlief

(notifikata bid-dokument C(2015) 7891)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 303, 20.11.2015, p.75)

Imħassra bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1244 tat-13 ta’ Lulju 2022

L 190

141

19.7.2022

 
L-aħħar test konsolidat qabel ir-revoka huwa disponibbli fuq din il-link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02015D2099-20190703