18.2.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 58/50


Għajnuna mill-Istat – Deċiżjoni li ma ssir ebda oġġezzjoni

(2021/C 58/06)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA ma tqajjem l-ebda oġġezzjoni għall-miżura ta’ għajnuna mill-Istat li ġejja:

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

15 ta’ Ottubru 2020

Każ Nru

85649

Deċiżjoni Nru

118/20/COL

Stat tal-EFTA

In-Norveġja

Titolu

COVID-19 - Estensjoni tal-iskema ta’ garanzija għal-linji tal-ajru

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni Parlamentari li tawtorizza l-iskema ta’ garanzija, f’konformità mal-kundizzjonijiet proposti mill-Ministeru

Tip ta’ miżura

Skema

Objettiv

L-għan tal-iskema ta’ garanzija huwa li jittaffa n-nuqqas ta’ likwidità li qed tiffaċċja l-industrija tal-linji tal-ajru u jiġi żgurat li t-tfixkil ikkawżat mit-tifqigħa tal-COVID-19 ma jimminax il-vijabbiltà tal-linji tal-ajru.

Forma tal-għajnuna

Garanziji Pubbliċi

Baġit

Stima ta’ NOK 6 biljun

Tul ta’ żmien

Il-31 ta’ Diċembru 2020

Setturi ekonomiċi

L-industrija tal-linji tal-ajru

Isem u indirizz tal-awtorità awtorizzanti

GIEK, l-Aġenzija Norveġiża għall-Garanzija ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

IN-NORVEĠJA

It-test awtentiku tad-deċiżjoni, li minnu tneħħiet l-informazzjoni kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit web tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/