12.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 381/26


Għajnuna mill-Istat – Deċiżjoni li ma jsirux oġġezzjonijiet

(2020/C 381/08)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA ma ssib l-ebda oġġezzjoni għall-miżura ta’ għajnuna mill-Istat li ġejja:

Id-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

Il-31 ta’ Lulju 2020

Il-Każ Nru

85513

Id-Deċiżjoni Nru

100/20/COL

Stat tal-EFTA

In-Norveġja

It-titolu (u / jew isem il-benefiċjarju)

Emenda għall-iskema ta’ garanzija tal-COVID-19 għall-SMEs (għajnuna lil impriżi mikro jew żgħar f’diffikultà fil-31 ta’ Diċembru 2019)

Il-bażi ġuridika

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

It-tip ta’ miżura

L-iskema

L-objettiv

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

Baġit

NOK 50 biljun (għall-iskema kif emendata)

It-tul ta’ żmien

Bejn is-26 ta’ Marzu 2020 sal-31 ta’ Diċembru 2020

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

L-isem u l-indirizz tal-awtorità awtorizzanti

GIEK( l-Aġenzija Norveġiża għall-Garanzija ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni)

Pb 1763 Vika

0122 Oslo

In-NORVEĠJA

It-test awtentiku tad-deċiżjoni, li minnu tneħħiet l-informazzjoni kunfidenzjali kollha, jinsab fis-sit web tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/