9.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 156/17


L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA sabet li l-miżuri segwenti ma jikkostitwixxux għajnuna mill-istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61 tal-Ftehim taż-ŻEE

2009/C 156/11

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni: It-30 ta’ Jannar 2009

Nuru tal-każ: 65833

Stat EFTA: In-Norveġja

Reġjun: —

Titlu (u/jew isem tal-benefiċjarju): Finanzjament mill-istat tal-Eksportfinans

Bażi legali: 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE

Tip ta’ miżura: Faċilità għal self

Għan: Li jkun ipprovdut finanzjament fit-tul għall-Eksportfinans

Forma tal-għajnuna: Self dirett

Baġit: NOK 30 biljun, madwar EUR 3,1 biljun

Intensità: —

Tul ta’ żmien: Sal-31 ta’ Diċembru 2010

Setturi ekonomiċi: Eksportfinans jipprovdi finanzjament lill-industrija kollha tal-esportazzjoni Norveġiża

Isem u l-indirizz tal-awtorità tal-għotja awtorità:

L-Istat Norveġiż, il-Ministeru tal-Kummerċ u l-industrija

Einar Gerhardsensplass 1

0030 Oslo

NORWAY

Informazzjoni oħra: —

It-test awtentiku tad-deċiżjoni, li minnu tneħħiet kull informazzjoni kunfidenzjali, huwa disponibbli fuq il-websajt tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/