8.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 439/1


L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2014/C 439/01)

L-aħħar pubblikazzjoni

ĠU C 431, 1.12.2014

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 421, 24.11.2014

ĠU C 409, 17.11.2014

ĠU C 395, 10.11.2014

ĠU C 388, 3.11.2014

ĠU C 380, 27.10.2014

ĠU C 372, 20.10.2014

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu