26.10.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 313/5


Nomina tal-Imħallef li jissostitwixxi lill-President tal-Qorti Ġenerali bħala Mħallef għal miżuri provviżorji

2013/C 313/10

Fit-23 ta’ Settembru 2013, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, skont l-Artikolu 106 tar-Regoli tal Proċedura, li tinnomina lill-Imħallef N. Forwood biex jissostitwixxi lill-President tal-Qorti Ġenerali fil-każ ta’ assenza jew ta’ impediment bħala Mħallef għal miżuri provviżorji għall-perijodu mit-23 ta’ Settembru 2013 sal-31 ta’ Awwissu 2016.