22.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 16/24


L-Impriża Konġunta SESAR

(2009/C 16/09)

L-Impriża Konġunta SESAR (Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 u 1361/2008) nidiet l-aħħar fażi tal-ewwel eżerċizzju dwar adeżjoni għal sħubija. Il-15 il-membru magħżulin bħala kandidati għandom jissottomettu l-offerti finali tagħhom mhux aktar tard mis-16 ta' Frar 2009. Għal informazzjoni iktar dettaljata fuq l-Impriża Konġunta SESAR, l-attivitajiet tagħha u forom possibli ta' parteċipazzjoni wieħed għandu jżur il-paġna elettronika: www.sesarju.eu.