7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 155/45


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' Mejju 2007 — Antas vs Il-Kunsill

(Kawża F-92/06) (1)

(2007/C 155/84)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża minħabba ftehim bejn il-partijiet.


(1)  ĠU C 237 30.9.2006 p. 21.