19.8.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 280/24


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fil-21 ta’ Mejju 2019 — “Unipack” АD vs Direktor na Teritorialna direktsiya “Dunavska” kam Agentsiya “Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(Kawża C-391/19)

(2019/C 280/32)

Lingwa tal-kawża: il-Bulgaru

Qorti tar-rinviju

Varhoven administrativen sad

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti:“Unipack” АD

Konvenuti: Direktor na Teritorialna direktsiya “Dunavska” kam Agentsiya “Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Domanda preliminari

Iċ-ċirkustanzi segwenti għandhom jitqiesu bħala ċirkustanzi eċċezzjonali, fis-sens tal-Artikolu 172(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (1), li jiġġustifikaw l-għoti, taħt l-Artikolu 211(2) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (iktar ’il quddiem il-“Kodiċi”) (2), ta’ awtorizzazzjoni retroattiva għall-applikazzjoni, taħt l-Artikolu 254 tal-Kodiċi, tal-proċedura ta’ użu aħħari għal importazzjoni ta’ merkanzija mwettqa qabel it-tressiq tat-talba għall-awtorizzazzjoni għall-applikazzjoni ta’ din il-proċedura: l-ewwel nett, id-deċiżjoni b’informazzjoni tariffarja vinkolanti fir-rigward ta’ din il-merkanzija, mogħtija lid-detentur tal-proċedura, ma baqgħetx valida minħabba l-emendi introdotti fin-Nomenklatura Magħquda; it-tieni nett, matul perijodu (ta’ madwar 10 xhur) bejn il-mument li fih ma baqgħetx valida l-imsemmija deċiżjoni u l-importazzjoni li fir-rigward tagħha ntalbet il-proċedura ta’ użu aħħari, kienu twettqu diversi (speċifikament, disgħa) importazzjonijiet ta’ merkanzija mingħajr ma l-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda ddikjarat ma ġie kkoreġut mill-awtoritajiet doganali u, it-tielet nett, il-merkanzija ntużat għal skop eżentat mid-dazju antidumping?


(1)  ĠU 2015, L 349, p. 1, u rettifiki fil-ĠU 2016, L 87, p. 35, fil-ĠU 2017, L 101, p. 164, u fil-ĠU 2018, L 75, p. 41.

(2)  ĠU 2013, L 269, p. 1, u rettifiki fil-ĠU 2013, L 287, p. 90 u fil-ĠU 2016, L 267, p. 2.