5.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 399/23


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Ilfov (ir-Rumanija) fit-13 ta’ Awwissu 2018 – EP vs FO

(Kawża C-530/18)

(2018/C 399/32)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Qorti tar-rinviju

Tribunalul Ilfov

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: EP

Konvenut: FO

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri (1) għandu jiġi interpretat fis-sens li dan jistabbilixxi eċċezzjoni għar-regola tal-ġuridisdizzjoni tal-qorti nazzjonali tal-post li fih il-minuri jkollu d-domiċilju de facto tiegħu?

2)

L-Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri għandu jiġi interpretat fis-sens li jikkostitwixxu kriterji li jindikaw rabta partikolari tal-minuri ma’ Franza […] il-kriterji minn parti fil-kawża (jiġifieri: il-minuri twieled fi Franza, missieru huwa ċittadin Franċiż, jifforma parti minn familja bbażata fuq rabtiet ta’ konsangwinità komposta minn żewġ ħutu ta’ sess femminili u minn ħuħ, neputija – it-tifla ta’ oħtu –, in-nannu patern, is-sieħba attwali tal-missier u t-tifla tagħhom minuri fi Franza, filwaqt li fir-Rumanija l-minuri ma għandu l-ebda familjari min-naħa ta’ ommu, imur l-iskola Franċiża, l-edukazzjoni u l-mentalità tal-minuri minn dejjem kienu Franċiżi, il-lingwa mitkelma d-dar bejn il-ġenituri u bejn il-ġenituri u l-minuri minn dejjem kienet il-lingwa Franċiża), u għaldaqstant il-qorti nazzjonali għandha tiddikjara li l-qorti Franċiża hija iktar adatta?

3)

L-Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri għandu jiġi interpretat fis-sens li d-differenzi proċedurali bejn il-leġiżlazzjonijiet taż-żewġ Stati, bħall-iżvolġiment tal-proċess in camera minn ġudikanti speċjalizzati, huma suġġetti għall-interessi superjuri tal-minuri fis-sens ta’ tali dispożizzjoni [tad-dritt tal-Unjoni]?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19 Vol. 6, p. 243).