5.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 399/17


Appell ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 minn Robert Hansen mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-304/16 – bet365 Group vs EUIPO

(Kawża C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Robert Hansen (rappreżentant: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz tad-digriet tas-6 ta’ Settembru 2018, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) ddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.