20.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 172/27


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Frar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Rechtbank Amsterdam — il-Pajjiżi l-Baxxi — A, B vs C

(Kawża C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 93, 11.03.2019.