20.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 172/26


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Frar 2019 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka

(Kawża C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Lingwa tal-kawża: is-Slovakk

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 445, 10.12.2018.