28.9.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 320/16


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta Frar 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Via Lattea Scrl et vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Kawża C-337/18) (1)

(2020/C 320/24)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 285, 13.8.2018.