22.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/59


Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2017 – Café del Mar et vs EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Kawża T-772/17)

(2018/C 022/79)

Lingwa tar-rikors: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spanja), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) u Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (rappreżentanti: F. Miazzetto u J. L. Gracia Albero, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Proprjetarju tat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: it-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-elementi verbali “Café del Mar” – Trade mark tal-Unjoni Nru 2 090 520

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-4 ta’ Settembru 2017 fil-Każ R 1540/2015-5

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara l-invalidità tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-elementi verbali “Café del Mar” Nru 2 090 520;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż ta’ din il-kawża, filwaqt li l-proprjetarju tat-trade mark li fir-rigward tagħha ntalbet l-invalidità jiġi kkundannat għall-ispejjeż li jirriżultaw mill-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u l-Bordijiet tal-Appell tal-EUIPO.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikoli 52(1)(b) u 53(1)(c) tar-Regolament 2017/1001.