19.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 104/15


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-14 ta’ Diċembru 2017 – Allianz Vorsorgekasse AG

(Kawża C-699/17)

(2018/C 104/18)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Allianz Vorsorgekasse AG

Partijiet oħra fil-kawża: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Domanda preliminari

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Frar 2014, dwar l-akkwist pubbliku (1) kif ukoll l-Artikoli 49 u 56 TFUE, u l-prinċipji ta’ ugwaljanza ta’ trattament, ta’ nondiskriminazzjoni u ta’ trasparenza li jirriżultaw minnhom fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi, japplikaw għall-konklużjoni, bejn awtoritajiet kontraenti u fondi ta’ previdenza professjonali, ta’ ftehim dwar it-tmexxija u l-investiment ta’ kontribuzzjonijiet ta’ natura remuneratorja, meta l-konklużjoni tal-ftehim u, għalhekk, l-għażla tal-fond ta’ previdenza, teħtieġ il-kunsens tal-persunal jew tar-rappreżentanza tiegħu, u b’hekk ma tistax titwettaq mill-awtorità kontraenti waħedha?


(1)  Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, p. 65).