30.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/50


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2016 – Abes vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-813/16)

(2017/C 030/58)

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Partijiet

Rikorrenti: Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, il-Portugall) (rappreżentanti: N. Mimoso Ruiz, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tqis li r-rikors għal annullament preżenti ġie ppreżentat b’mod regolari u huwa ammissibbli konformement mal-Artikolu 263 TFUE u għall-finijiet tal-Artikolu 264 TFUE;

tannulla d-Deċiżjoni C (2016) 5054, tad-9 ta’ Awwissu 2014, konformement ma’ u għall-finijiet tal-Artikolu 263 TFUE, sa fejn hija tqis li l-miżura deskritta fl-ilment ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE;

tannulla d-Deċiżjoni C (2016) 5054, tad-9 ta’ Awwissu 2014, konformement ma’ u għall-finijiet tal-Artikolu 263 TFUE, sa fejn hija tqis li kieku l-miżura deskritta fl-ilment kellha titqies li hija għajnuna mill-Istat, hija tkun kompatibbli mas-suq intern konformement mal-Artikolu 107(3)(c) TFUE;

tikkundanna wkoll lill-Kummissjoin għall-ħlas tal-ispejjeż tal-kawża u tal-ispejjeż sostnuti mir-rikorrenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni. Ir-rikorrenti ssostni li d-Deċiżjoni hija vvizzjata b’nuqqas ta’ motivazzjoni, peress li fiha jitqies li anki li kieku l-miżura kellha tikkostitwixxi għajnuna fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, hija tkun kompatibbli mas-suq intern konformement mal-Artikolu 107(3)(c) TFUE, mingħajr ma din il-konklużjoni tkun immotivata.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni. Ir-rikorrenti ssostni li d-Deċiżjoni hija vvizzjata bi żball ta’ evalwazzjoni, fir-rigward tal-effetti tal-miżura ta’ għajnuna fil-kompetizzjoni u fil-kummerċ bejn Stati Membri, ladarba r-raġunijiet li jwasslu lill-Kummissjoni ssostni li l-effett tal-miżura ta’ għajnuna inkwistjoni fil-kummerċ bejn Stati Membri huwa sempliċement ipotetiku jew preżunt u li, kieku dan kellu jeżisti, huwa jkun biss marġinali, fejn dawn l-effetti ma humiex qawwijin u jiggarantixxu, fil-prattika, il-proliferazzjoni ta’ miżuri ta’ għajnuna speċifiċi analogi, mhux biss fir-reġjun ta’ Tomar, iżda fil-pajjiż kollu, bil-konsegwenzi inerenti f’termini ta’ effett dissważiv fuq l-investiment nazzjonali u fuq l-investiment provenjenti minn Stat Membri oħra.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 107(1) TFUE, inkwantu l-Kummissjoni i) ma eżaminatx bir-reqqa neċessarja u b’mod oġġettiv jekk l-għajnuna inkwistjoni kinitx tali li taffettwa l-kummerċ bejn Stati Membri; ii) ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li ma jeżistix limitu jew perċentwali li l-isfel minnu jista’ jitqies a priori li l-kummerċ bejn l-Istati Membri ma jiġix affetwat; iii) ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri ma jiddependix min-natura lokali jew reġjonali tas-servizzi pprovduti u lanqas ma jiddependi fuq l-importanza tal-attività inkwistjoni; iv) ma kkonstatatx b’mod suffiċjenti biżżejjed li meta għajnuna mogħtija mill-Istat issaħħaħ il-pożizzjoni ta’ impriża meta mqabbla ma’ impriżi oħra kompetituri għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li l-impriżi kompetituri tal-benefiċjarja jkunu suġġetti għal kundizzjonijiet inqas favorevoli biex jiffinanzjaw investimenti ġodda fl-imsemmi Stat.