23.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/46


Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2016 – LG Electronics vs EUIPO (Dual Edge)

(Kawża T-804/16)

(2017/C 022/63)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: LG Electronics, Inc. (Seoul, ir-Repubblika tal-Korea) (rappreżentant: M. Graf, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem il-EUIPO

Trade mark tal-Unjoni kkonċernata: trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali “Dual Edge” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 14 463 178

Deċiżjoni kkontestata:deċiżjoni mogħtija fit-2 ta’ Settembru 2016 mit-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO fil-Każ R 832/2016-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.