23.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/46


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2016 – Glaxo Group vs EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Kawża T-803/16)

(2017/C 022/62)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Glaxo Group Ltd (Brentford, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Celon Pharma S.A. (Łomianki, il-Polonja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Proprjetarju tat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea bil-kuluri kannella ċar/kafé u abjad li tinkludi l-element verbali “SALMEX” – Trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 9 849 191

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO, ta31 ta’ Awwissu 2016, fil-Każ R 2108/2015-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO u lill-parti l-oħra fil-proċedimenti għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Il-Bord tal-Appell wettaq żball ta’ liġi meta adotta deċiżjoni li tmur kontra l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 sa fejn, fl-ewwel lok, qies b’mod żbaljat li l-użu ġenwin tat-trade mark Franċiża mill-applikant għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ma kienx forma aċċettabbli ta’ użu skont l-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u, fit-tieni lok, qies b’mod żbaljat li l-użu ġenwin tat-trade mark Franċiża mill-applikant għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ma kienx użu tat-trade mark Franċiża relatat mal-prodotti “inalaturi”.