31.10.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 402/59


Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2016 – LG Electronics vs EUIPO (Second Display)

(Kawża T-659/16)

(2016/C 402/70)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: LG Electronics, Inc. (Seoul, il-Korea t’Isfel) (rappreżentanti: T. de Haan u P. Péters, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali “Second Display” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 14 362 248

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-10 ta’ Ġunju 2016 fil-Każ R 106/2016-1

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż, inklużi dawk sostnuti mir-rikorrenti quddiem l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament Nru 207/2009 moqri flimkien mal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009.