23.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/16


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (ir-Renju Unit) fl-14 ta’ Novembru 2016 – Air Berlin plc v Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Kawża C-573/16)

(2017/C 022/22)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

High Court of Justice (Chancery Division)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Air Berlin plc

Konvenut: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Domandi preliminari

1)

Il-ġbir minn Stat Membru ta’ taxxa tal-boll ta’ 1,5 % fuq it-trasferiment, kif indikat fir-rinviju, fiċ-ċirkustanzi indikati fir-rinviju, imur kontra wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

1.

l-Artikolu 10 jew l-Artikolu 11 tal-Ewwel Direttiva (1);

2.

l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 5 tat-Tieni Direttiva (2); jew

3.

l-Artikoli 12, 43, 48, 49 jew 56 tat-Trattat KE?

2)

Ir-risposta għall-ewwel domanda tkun differenti f’ċirkustanzi fejn it-trasferiment ta’ azzjonijiet lil servizz ta’ clearance kien meħtieġ sabiex tiġi ffaċilitata l-iskrizzjoni tal-kumpannija inkwistjoni fil-lista tal-Borża f’dak l-Istat Membru jew fi Stat Membru ieħor?

3)

Ir-risposti għall-ewwel jew għat-tieni domanda tkun differenti f’ċirkustanzi fejn il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tippermetti li operatur ta’ servizz ta’ clearance, meta jirċievi l-approvazzjoni tal-awtoritajiet tat-taxxa, jagħżel li ma titħallas ebda taxxa tal-boll fuq it-trasferiment ta’ azzjonijiet lis-servizz ta’ clearance iżda li minflok titħallas is-SDRT fuq kull bejgħ sussegwenti ta’ azzjonijiet fi ħdan is-servizz ta’ clearance (bir-rata ta’ 0,5 % fuq il-prezz tal-bejgħ)?

4)

Ir-risposta għat-tielet domanda tkun differenti f’ċirkustanzi fejn l-istruttura tat-tranżazzjonijiet magħżula mill-kumpannija inkwistjoni tfisser li l-benefiċċju tal-għażla ma jistax jintuża?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 69/335/KEE, tas-17 ta’ Lulju 1969, li tikkonċerna taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 11)

(2)  Direttiva tal-Kunsill 2008/7/KE, tat-12 ta’ Frar 2008, dwar it-taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital (ĠU L 46, p. 11)