29.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 314/8


Talba għaldeċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fis-17 ta’ Mejju 2016 – Comune di Balzola et vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Kawża C-275/16)

(2016/C 314/13)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

Konvenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Domanda preliminari

Fid-dawl ta’ interpretazzjoni korretta tad-Direttiva 1997/67/KE (1), l-Artikolu 3(7) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 261 tal-1999 u l-Artikolu 1(276) tal-Liġi Nru 194 tal-2014 huma kompatibbli mal-imsemmija direttiva fil-kuntest li ġej:

a)

id-Direttiva 97/67/KE, kif emendata u kkompletata, dwar ir-regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib tal-kwalità tas-servizz, tistabbilixxi l-obbligu għall-Istati Membri li jiżguraw il-provvista ta’ servizz postali universali u, f’dan il-kuntest, teħtieġ li l-ġbir tal-posta u t-tqassim tagħha lid-domiċilju tad destinatarju tiġi ggarantita “mhux anqas minn ħamest ijiem ta’ xogħol fil-ġimgħa”;

b)

l-imsemmija direttiva tawtorizza derogi eventwali, maħruġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li jistgħu jiġu ġġustifikati biss f’“ċirkostanzi jew kondizzjonijiet ġeografiċi meqjusa bħala eċċezzjonali”;

c)

il-leġiżlazzjoni Taljana (l-Artikolu 3(7) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 261 tal-1999 u l-Artikolu 1(276) tal-Liġi Nru 190 tat-23 ta’ Diċembru 2014, magħrufa bħala l-liġi tal-istabbiltà 2015”) timponi, għall-kuntrarju, fuq l-awtorità nazzjonali regolatorja, li tagħti d-deroga msemmija iktar 'il fuq, f’limiti ta’ żmien speċifiċi, kull meta l-maniġer tas-servizz jitlob dan, abbażi tal-“preżenza ta’ ċirkustanzi partikolari ta’ natura infrastrutturali jew ġeografika b’densità ta’ popolazzjoni ta’ inqas minn 200 abitant għal kull kilometru kwadru”; anki jekk dawn ma jkunux ċirkustanzi eċċezzjonali u jkunu jikkonċernaw lil parti sinjifikattiva tal-popolazzjoni nazzjonali (sa kwart minnha, u b’hekk – peress li tirrigwarda żoni b’densità ta’ popolazzjoni baxxa – proporzjon ferm ikbar mit-territorju nazzjonali)?


(1)  Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Diċembru 1997, dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 71).