4.4.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 118/43


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-24 ta’ Frar 2016 – Labiri vs CESE

(Kawża F-33/15) (1)

(2016/C 118/49)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

L-Imħallef uniku ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 178, 01/06/2015, p. 25.