13.7.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 228/26


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Mejju 2015 – EEB vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-462/14) (1)

(2015/C 228/37)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tas-Seba’ Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 315, 15.09.2014.