1.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 431/17


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Settembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Rüsselsheim – il-Ġernanja) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock vs Condor Flugdienst GmbH

(Kawża C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 303, 08.09.2014.