10.10.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 371/35


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ Awwissu 2016 – Boyd vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 123, 27/04/2013, p. 30