SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

21 ta’ Frar 2013 ( *1 )

“Tassazzjoni — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 132(1)(m) — Eżenzjoni — Provvisti ta’ servizzi li għandhom rabta stretta mal-prattika tal-isport jew tal-edukazzjoni fiżika — Prattika ta’ attivitajiet sportivi b’mod mhux organizzat u mhux sistematiku — Park akwatiku muniċipali”

Fil-Kawża C-18/12,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa min-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka), permezz ta’ deċiżjoni tal-15 ta’ Diċembru 2011, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-16 ta’ Jannar 2012, fil-proċedura

Město Žamberk

vs

Finanční ředitelství v Hradci Králové, li saret Odvolací finanční ředitelství,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn T. von Danwitz (Relatur), President tal-Awla, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby u C. Vajda, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: Y. Bot,

Reġistratur: A. Impellizzeri, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-12 ta’ Diċembru 2012,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

għal město Žamberk, minn J. Lukáš, avukat,

għal Finanční ředitelství v Hradci Králové, minn E. Horáková, bħala aġent,

għall-Gvern Ċek, minn M. Smolek, bħala aġent,

għall-Kummissjoni Ewropea, minn L. Lozano Palacios, M. Šimerdová u Z. Malůšková, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata’ mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1, iktar ’il quddiem id-“Direttiva tal-VAT”).

2

Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta’ kawża bejn město Žamberk (belt ta’ Žamberk) u Finanční ředitelství v Hradci Králové, li saret Odvolací finanční ředitelství (Direttorat Ġenerali għall-Appell dwar Finanzi) dwar l-issuġġettar għat-taxxa fuq il-valur miżjud (iktar ’il quddiem il-“VAT”) tal-prezz tad-dħul inkambju għal aċċess għall-park akwatiku muniċipali ta’ město Žamberk.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3

Skont l-Artikolu 2(1)(c) tad-Direttiva tal-VAT “il-provvista ta’ servizzi bi ħlas fit-territorju ta’ Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali” hija suġġetta għall-VAT.

4

L-Artikolu 132(1)(m) ta’ din id-direttiva, li jinsab fil-Kapitolu 2, intitolat “Eżenzjonijiet għal ċertu attivitajiet fl-interess pubbliku”, tat-titolu IX tal-imsemmija direttiva, jipprovdi:

“L-Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

[...]

(m)

il-provvista ta’ ċertu servizzi marbuta mill-qrib ma’ sport u edukazzjoni fiżika minn organizzazzjoniet li ma jagħmlux profitt lill-persuni li jieħdu parti fl-isport jew fl-edukazzjoni fiżika.”

5

L-Artikolu 134 ta’ din l-istess direttiva jipprovdi:

“Il-provvista ta’ merkanzija jew servizzi m’għandhiex tingħata eżenzjoni, kif previst fl-Artikolu 132(1),[(m)], fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn il-provvista m’hijiex essenzjali għat-transazzjonijiet eżenti;

(b)

fejn l-iskop bażiku tal-provvista hu li tikseb dħul addizzjonali għall-korp in kwistjoni permezz ta’ transazzjonijet li huma f’kompetizzjoni diretta ma’ dawk ta’ impriżi kummerċjali soġġetti għall-VAT.”

Id-dritt Ċek

6

L-Artikolu 61(d) tal-Liġi Nru 235/2004 dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud, fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-fatti fil-kawża prinċipali, intitolat “Provvisti oħra eżentati mit-taxxa mingħajr dritt għat-tnaqqis tat-taxxa”, jipprovdi:

“Huma wkoll eżentati mit-taxxa il-provvisti li ġejjin:

[...]

d)

il-provvisti ta’ servizzi li għandhom rabta mill-qrib mal-ipprattikar tal-isport jew tal-edukazzjoni fiżika pprovduti, minn persuni ġuridiċi li ma kinux stabbiliti jew istitwiti għall-finijiet kummerċjali, lil persuni li jipprattikaw l-isport jew l-edukazzjoni fiżika.”

7

Skont l-Artikolu 2(1) tal-Liġi Nru 115/2001 dwar il-promozzjoni tal-isport, il-kunċett ta’ sport jikkorrispondi għal kull forma ta’ attività fiżika li, permezz ta’ parteċipazzjoni organizzata jew mhux organizzata, għandha bħala għan l-iżvilupp armonjuż tal-kundizzjoni fiżika u psikika, it-titjib tas-saħħa kif ukoll il-ksib ta’ riżultati sportivi fil-kompetizzjonijiet sportivi f’kull livell.

8

It-tieni paragragu ta’ din l-istess dispożizzjoni tiddefinixxi l-espressjoni “sports għal kulħadd” bħala l-isport organizzat u anki dak li ma huwiex organizzat kif ukoll rikreazzjoni attiva intiża għall-parti l-kbira tal-popolazzjoni.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

9

Il-město Žamberk tipprovdi aċċess għall-park akwatiku muniċipali inkambju ta’ prezz tad-dħul, park fejn jinsab, b’mod partikolari, banju għall-għawm maqsum f’bosta kurituri u mgħammar b’bords għall-qbiż, pixxina għal-logħob tat-tfal, slajds akwatiċi, banju għall-massaġġi, pixxina-xmara naturali, spazju għall-beach-volley, spazji għat-table tennis kif ukoll materjal sportiv għall-kiri. Il-qorti tar-rinviju tosserva li, sa fejn taf hija, l-ebda klabb jew organizzazzjoni tal-isport ma jeżerċita l-attivitajiet tiegħu fil-post, u l-ebda skola jew entità oħra ma tuża dan il-post għall-edukazzjoni fiżika.

10

Fid-dikjarazzjoni tat-taxxa tagħha għall-perijodu taxxabbli tal-ewwel trimestru tas-sena 2009, il-město Žamberk iddikjarat eċċess ta’ VAT ta’ CZK 198 182. F’dan id-dawl, il-Finanční úřad v Žamberku (uffiċċju għall-affarijiet finanzjarji ta’ Žamberk) qies li s-servizzi tal-park akwatiku muniċipali ta’ město Žamberk li jikkostitwixxi servizzi eżentati li ma jagħtux id-dritt għal tnaqqis tal-VAT u, konsegwentement, permezz ta’ avviż ta’ rkupru tas-17 ta’ Ġunju 2009, iffissat l-eċċess għall-perijodu taxxabbli inkwistjoni għal CZK 154 105.

11

Peress li dan l-avviż ta’ rkupru ġie kkonfermat permezz ta’ deċiżjoni tal-Finanční ředitelství v Hradci Králové (Direttorat Ġenerali għall-Finanzi ta’ Hradec Králové) tal-15 ta’ Diċembru 2009, il-město Žamberk ippreżentat rikors quddiem il-Krajský soud v Hradci Králové (Qorti tal-Appell reġjonali ta’ Hradec Králové) li annullat id-deċiżjoni tal-Finanční ředitelství v Hradci Králové. Din tal-aħħar għaldaqstant appellat fuq punti ta’ liġi quddiem in-Nejvyšší správní soud (Qorti amministrattiva suprema).

12

Fid-dawl tad-definizzjoni tal-kunċett ta’ “sport” stabbilita, fuq livell nazzjonali, fl-Artikolu 2 tal-Liġi Nru 115/2001, in-Nejvyšší správní soud essenzjalment tistaqsi jekk, attivitajiet sportivi li ma humiex organizzati u ma humiex sistematiċi jistgħux jiġu kklassifikati bħala “prattika sportiva”, skont l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT.

13

Hija tistaqsi wkoll jekk il-fatt li park akwatiku bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali jipprovdi għall-viżitaturi tiegħu mhux biss il-possibbiltà li jipprattikaw ċertu attivitajiet sportivi, iżda wkoll attivitajiet ta’ serħan jew ta’ rikreazzjoni, u jekk il-fatt li l-intenzjoni ta’ kull viżitatur ma hijiex neċessarjament il-prattika ta’ attivitajiet tat-tip sportiv, jistax ikollhom impatt fuq l-applikabbiltà tal-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT.

14

In-Nejvyšší správní soud tippreċiża li d-domanda tagħha ma tirrigwardax l-interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “korp mingħajr skop ta’ lukru” skont l-imsemmija dispożizzjoni, peress li l-kwistjoni li jiġi magħruf jekk il-město Žamberk hijiex koperta minn dan il-kunċett ma ġietx suġġetta għall-evalwazzjoni tagħha fil-kuntest inkwistjoni fil-kawża prinċipali minħabba d-dritt proċedurali Ċek. Barra minn hekk, id-domandi preliminari ma jsemmux ir-rekwiżiti addizzjonali għall-eżenzjoni mill-VAT iffissata fl-Artikolu 134 tad-Direttiva tal-VAT.

15

F’dawn iċ-ċirkustanzi, in-Nejvyšší správní soud iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari segwenti:

“1)

L-attivitajiet sportivi mhux organizzati, mhux sistematiċi u ta’ rikreazzjoni li jistgħu jiġu pprattikati b’dan il-mod f’kumplessi fejn ikun hemm pixxina mikxufa (pereżempju, l-għawm rikreattiv jew il-logħob bil-ballun rikreattiv) jistgħu jiġu kkwalifikati bħala prattika tal-isport jew tal-edukazzjoni fiżika fis-sens tal-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-[VAT]?

2)

Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, l-għoti, bi ħlas, ta’ aċċess għall-kumplessi fejn tkun tinsab tali pixxina mikxufa, li joffru lill-viżitaturi l-possibbiltà msemmija iktar ’il fuq li jiġu pprattikati attivitajiet sportivi, minbarra evidentement tipi oħra ta’ rikreazzjoni jew ta’ mistrieħ, jista’ jiġi kkwalifikat bħala provvista ta’ servizzi li għandhom rabta mill-qrib mal-ipprattikar tal-isport jew tal-edukazzjoni fiżika pprovduti lil persuni li jipprattikaw l-isport jew l-edukazzjoni fiżika fis-sens tad-dispożizzjoni ċċitata iktar ’il fuq tad-Direttiva tal-[VAT], u għalhekk bħala servizz eżenti mill-[VAT] bil-kundizzjoni li jiġi pprovdut minn korp mingħajr skop ta’ lukru kif ukoll li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet l-oħra stabbiliti mill-imsemmija direttiva?”

Fuq id-domandi preliminari

Fuq l-ewwel domanda

16

Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT għandux jiġi interpretat fis-sens li l-attivitajiet sportivi li ma humiex organizzati, li ma humiex sistematiċi u li ma għandhomx bħala għan il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet sportivi, jistgħu jiġu kklassifikati bħala prattika tal-isport fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.

17

L-ewwel nett, huwa xieraq li jiġi nnotat, fid-dawl tal-kunċett ta’ “sport” li jinsab fid-dritt nazzjonali, li, skont il-ġurisprudenza konstanti tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-eżenzjonijiet li jinsabu fl-imsemmija Artikolu jikkostitwixxu kunċetti awtonomi tad-dritt tal-Unjoni li għandhom bħala għan li jevitaw diverġenzi fl-applikazzjoni tal-iskema tal-VAT minn Stat Membru għall-ieħor (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tal-25 ta’ Frar 1999, CPP, C-349/96, Ġabra p. I-973, punt 15; tal-14 ta’ Ġunju 2007, Horizon College, C-434/05, Ġabra p. I-4793, punt 15; kif ukoll tas-16 ta’ Ottubru 2008, Canterbury Hockey Club u Canterbury Ladies Hockey Club, C-253/07, Ġabra p. I-7821, punt 16).

18

Hekk kif jindika t-titolu tal-kapitolu li jaqa’ taħtu l-Artikolu 132 tad-Direttiva tal-VAT, l-għan tal-eżenzjonijiet previsti minnu huwa li jiġu ffavoriti ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali (ara s-sentenza tat-23 ta’ April 2009, TNT Post UK, C-357/07, Ġabra p. I-3025, punt 32). Madankollu, dawn l-eżenzjonijiet ma jikkonċernawx l-attivitajiet ta’ interess ġenerali kollha, iżda biss dawk li huma mniżżla u deskritti b’mod dettaljat ħafna (ara s-sentenzi Horizon College, iċċitata iktar ’il fuq, punt 14; Canterbury Hockey Club u Canterbury Ladies Hockey, iċċitata iktar ’il fuq, punt 1; kif ukoll tal-10 ta’ Ġunju 2010, Future Health Technologies, C-86/09, Ġabra p. I-5215, punt 29).

19

It-termini użati sabiex jiġu indikati l-imsemmija eżenzjonijiet għandhom jiġu interpretati b’mod strett, peress li dawn l-eżenzjonijiet huma derogi mill-prinċipju ġenerali li l-VAT tinġabar fuq kull servizz ipprovdut bi ħlas minn persuna taxxabbli. Madankollu, din ir-regola ta’ interpretazzjoni stretta ma tfissirx li t-termini użati sabiex jiġu ddefiniti l-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 132 għandhom jiġu interpretati b’mod li jċaħħadhom mill-effetti tagħhom (sentenzi tat-18 ta’ Novembru 2004, Temco Europe, C-284/03, Ġabra p. I-11237, punt 17; Horizon College, iċċitata iktar ’il fuq, punt 16; kif ukoll Canterbury Hockey Club u Canterbury Ladies Hockey Club, iċċitata iktar ’il fuq, punt 17).

20

Għaldaqstant dawn it-termini għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-kuntest li minnu jiffurmaw parti, tal-għanijiet u tal-istruttura tad-Direttiva tal-VAT, filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni, b’mod partikolari, ir-ratio legis tal-eżenzjoni inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Temco Europe, iċċitata iktar ’il fuq, punt 18; tat-3 ta’ Marzu 2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, C-428/02, Ġabra p. I-1527, punt 28; kif ukoll Canterbury Hockey Club u Canterbury Ladies Hockey Club, iċċitata iktar ’il fuq, punt 17).

21

Għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 132(1)(m), tad-Direttiva tal-VAT, huwa xieraq li jiġi nnotat li din id-dispożizzjoni ssemmi, skont il-formulazzjoni tagħha, il-prattika tal-isport u tal-edukazzjoni fiżika b’mod ġenerali. Fid-dawl ta’ din il-formulazzjoni, l-imsemmija dispożizzjoni ma hijiex intiża li tagħti l-benefiċċju previst fiha lil ċerti tipi ta’ sport biss (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Canterbury Hockey Club u Canterbury Ladies Hockey Club, iċċitata iktar ’il fuq, punt 27).

22

Bl-istess mod, l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT ma jeħtiġx, sabiex ikun applikabbli, li l-attività sportiva tkun ipprattikata fuq livell partikolari, pereżempju fuq livell professjonali, u lanqas li l-attività sportiva inkwistjoni tkun ipprattikata b’mod partikolari, jiġifieri b’mod regolari jew organizzat jew sabiex il-persuni jipparteċipaw f’kompetizzjonijiet sportivi, sakemm, madankollu, l-eżerċizzju ta’ din l-attività ma jaqax fil-kuntest ta’ serħan pur u rikreazzjoni.

23

Għal dak li jirrigwarda l-għan tal-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT, huwa xieraq li jiġi nnotat li l-għan ta’ din id-dispożizzjoni huwa li jiġu ffavoriti ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali, jiġifieri servizzi li għandhom rabta stretta mal-prattika tal-isport jew tal-edukazzjoni fiżika li huma pprovduti minn korpi mingħajr skop ta’ lukru lil persuni li jipprattikaw l-isport jew l-edukazzjoni fiżika. Għaldaqstant, l-imsemmija dispożizzjoni għandha l-għan li tippromwovi tali prattika mill-parti l-kbira tal-popolazzjoni.

24

Issa, interpretazzjoni ta’ din l-istess dispożizzjoni li tillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżenzjoni li tipprovdi għall-attivitajiet sportivi eżerċitati b’mod organizzat, sistematiku jew li għandhom bħala għan il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet sportivi, tmur kontra l-imsemmi għan.

25

Fid-dawl ta’ dak li ntqal preċedentement, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT għandu jiġi interpretat fis-sens li attivitajiet sportivi mhux organizzati, li ma humiex sistematiċi u li ma għandhomx bħala għan il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet sportivi, jistgħu jiġu kklassifikati bħala prattika tal-isport fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.

Fuq it-tieni domanda

26

Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT għandux jiġi interpretat fis-sens li l-aċċess għall-park akwatiku li jipprovdi lill-viżitaturi mhux biss installazzjonijiet li jippermettu l-eżerċizzju ta’ attivitajiet sportivi, iżda wkoll b’tipi oħra ta’ attivitajiet ta’ serħan u rikreazzjoni jista’ jikkostitwixxi provvista ta’ servizzi li għandha rabta stretta mal-prattika tal-isport.

27

Kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta tranżazzjoni tkun ikkostitwita minn sensiela ta’ elementi u ta’ azzjonijiet, għandhom jitqiesu ċ-ċirkustanzi kollha li fihom isseħħ it-tranżazzjoni inkwistjoni, sabiex jiġi ddeterminat, minn naħa, jekk humiex involuti żewġ provvisti distinti jew iktar jew jekk hijiex involuta provvista waħda u, min-naħa l-oħra, jekk, f’dan l-aħħar każ, din il-provvista unika għandhiex taqa’ taħt l-eżenzjoni inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-27 ta’ Ottubru 2005, Levob Verzekeringen u OV Bank, C-41/04, Ġabra p. I-9433, punt 19; tad-29 ta’ Marzu 2007, Aktiebolaget NN, C-111/05, Ġabra p. I-2697, punt 21; kif ukoll tal-10 ta’ Marzu 2011, Bog et, C-497/09, C-499/09, C-501/09 u C-502/09, Ġabra p. I-1457, punt 52).

28

Hemm lok li jiġi kkunsidrat li teżisti provvista unika meta żewġ elementi jew iktar, jew atti pprovduti minn persuna taxxabbli lill-klijent ikunu tant marbuta mill-qrib li oġġettivament jifformaw provvista ekonomika waħda indiviżibbli u li jkun artifiċjali li din tinqasam (sentenzi Levob Verzekeringen u OV Bank, iċċitati iktar ’il fuq, punt 22; tal-21 ta’ Frar 2008, Part Service, C-425/06, Ġabra p. I-897, punt 53; kif ukoll Bog et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 53). Barra minn dan, ikun hemm provvista unika meta element jew diversi elementi għandhom jitqiesu bħala li jikkostitwixxu l-provvista prinċipali, filwaqt li, bil-kontra, elementi oħra għandhom jitqiesu bħala provvista jew provvisti anċillari li għalihom japplika l-istess trattament fiskali li japplika għall-provvista prinċipali (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq CPP, punt 30; Levob Verzekeringen u OV Bank, punt 21; kif ukoll Bog et, punt 54 u l-ġurisprudenza ċċitata).

29

Sabiex ikun jista’ jiġi stabbilit jekk provvista kumplessa unika tistax tikkwalifika bħala provvista li għandha rabta stretta mal-prattika tal-isport skont l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT, minkejja li din il-provvista tinkludi wkoll elementi li ma għandhomx tali rabta, hemm lok li jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha li fihom isseħħ it-tranżazzjoni sabiex jinstabu l-elementi karatteristiċi u jiġu identifikati l-elementi predominanti (ara f’dan is-sens, b’mod partikolari, is-sentenzi tat-2 ta’ Mejju 1996, Faaborg-Gelting Linien, C-231/94, Ġabra p. I-2395, punti 12 u 14; Levob Verzekeringen u OV Bank, iċċitata iktar ’il fuq, punt 27; kif ukoll Bog et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 61).

30

Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-element predominanti għandu jiġi ddeterminat abbażi tal-perspettiva tal-konsumatur medju (ara f’dan is-sens, b’mod partikolari, is-sentenzi Levob Verzekeringen u OV Bank, iċċitata iktar ’il fuq, punt 22; kif ukoll tat-2 ta’ Diċembru 2010, Everything Everywhere, C-276/09, Ġabra p. I-12359, punt 26), u b’kunsiderazzjoni, fil-kuntest ta’ evalwazzjoni ġenerali, għall-portata kwalitattiva, u mhux biss kwantitattiva, tal-elementi li jaqgħu taħt l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT meta mqabbla ma’ dawk li ma jaqgħux taħt din l-eżenzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Bog et, iċċitata iktar’il fuq, punt 62).

31

Fil-kuntest tal-kooperazzjoni stabbilita skont l-Artikolu 267 TFUE, huma l-qrati nazzjonali li għandhom jistabbilixxu jekk, f’kawża partikolari, il-persuna taxxabbli tipprovdix provvista unika u taqax taħt l-imsemmija eżenzjoni, kif ukoll li jressqu l-evalwazzjonijiet definittivi kollha ta’ fatt f’dak ir-rigward (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq CPP, punt 32; Levob Verzekeringen u OV Bank, punt 23; kif ukoll Bog et, punt 55). Madankollu hija l-Qorti Ġenerali li għandha tipprovdi lill-imsemmija qrati bl-elementi kollha ta’ interpretazzjoni rigward id-dritt tal-Unjoni li jistgħu jkunu utli sabiex tiġi deċiża l-kawża mressqa quddiemhom (ara s-sentenzi Levob Verzekeringen u OV Bank, iċċitati iktar ’il fuq, punt 23, kif ukoll tas-27 ta’ Settembru 2012, Field Fisher Waterhouse, C-392/11, punt 20).

32

Għal dak li jirrigwarda l-eżistenza ta’ provvista kumplessa unika inkwistjoni fil-kawża prinċipali, huwa xieraq li jiġi eżaminat jekk l-installazzjonijiet miġbura fil-park akwatiku inkwistjoni jiffurmawx unità b’tali mod li l-aċċess għal din l-unità tikkostitwixxi provvista unika li t-tqassim tagħha jkun ta’ natura artifiċjali. F’dan ir-rigward, jekk, bħal fil-kawża ineżami, l-unika tip ta’ biljett tad-dħul ipprovdut għall-park akwatiku jagħti aċċess għall-installazzjonijiet kollha, mingħajr l-ebda distinzjoni skont it-tip ta’ installazzjoni effettivament użat, il-manjiera u t-tul tal-użu magħmul minnha matul il-perijodu ta’ validità tal-biljett tad-dħul, din iċ-ċirkustanza tikkostitwixxi indikazzjoni importanti dwar l-eżistenza ta’ provvista kumplessa unika.

33

Fir-rigward tal-kwistjoni ta’ jekk, fil-kuntest ta’ tali provvista kumplessa unika, l-element predominanti huwa l-possibbiltà li jiġu eżerċitati attivitajiet sportivi li jaqgħu taħt l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT jew pjuttost is-serħan pur u r-rikreazzjoni, huwa xieraq li dan jiġi ddeterminat, hekk kif inhu mfakkar fil-punt 30 ta’ din is-sentenza, abbażi tal-perspettiva tal-konsumatur medju, li għandha tiġi stabbilita abbażi tat-totalità tal-elementi oġġettivi. Fil-kuntest ta’ din l-evalwazzjoni totali, huwa xieraq li jittieħed inkunsiderazzjoni, b’mod partikolari, il-kunċett tal-park akwatiku inkwistjoni li jirriżulta mill-karatteristiċi oġġettivi tiegħu, jiġifieri t-tipi differenti ta’ infrastrutturi proposti, il-mod ta’ organizzazzjoni tagħhom, in-numru u l-importanza tagħhom meta mqabbla mal-globalità tal-park.

34

Għal dak li jirrigwarda, b’mod partikolari, l-ispazji akwatiċi, hemm lok, għall-qorti nazzjonali, li jittieħed inkunsiderazzjoni b’mod partikolari l-fatt li jsir magħruf jekk dawn humiex intiżi għal prattika tal-għawm ta’ natura sportiva, sa fejn huma, pereżempju, maqsuma permezz ta’ linji fl-ilma, mgħammra b’punti tat-tluq u b’profondità u b’dimensjoni adegwata, jew li jkunu, għal kuntrarju, organizzati b’mod li huma intiżi essenzjalment għal użu ta’ logħob.

35

Min-naħa l-oħra, il-fatt li l-intenzjoni ta’ ċertu numru ta’ viżitaturi ma tikkonċernax l-element predominanti tal-provvista inkwistjoni stabbilita b’dan il-mod ma tistax tikkonfuta din id-determinazzjoni.

36

Fil-fatt, approċċ li jikkonsisti fit-teħid inkunsiderazzjoni tal-intenzjoni ta’ kull viżitatur ikkunsidrat individwalment fir-rigward tal-użu tal-infrastrutturi pprovduti ikun imur kontra l-għanijiet tas-sistema tal-VAT li tiġi żgurata ċ-ċertezza legali kif ukoll l-applikazzjoni korretta u sempliċi tal-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 132 tad-Direttiva tal-VAT. F’dan ir-rigward, huwa xieraq li jitfakkar li, sabiex tiffaċilita l-atti inerenti għall-applikazzjoni tal-VAT, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni, ħlief f’każijiet eċċezzjonali, in-natura oġġettiva tat-tranżazzjoni inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta’ April 1995, BLP Group, C-4/94, Ġabra p. I-983, punt 24; tad-9 ta’ Ottubru 2001, Cantor Fitzgerald International, C-108/99, Ġabra p. I-7257, punt 33; kif ukoll tas-27 ta’ Settembru 2007, Teleos et, C-409/04, Ġabra p. I-7797, punt 39).

37

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata għat-tieni domanda hija li l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-VAT għandu jiġi interpretat fis-sens li l-aċċess għal park akwatiku li jipprovdi lill-viżitaturi mhux biss installazzjonijiet li jippermettu l-eżerċizzju ta’ attivitajiet sportivi, iżda wkoll tipi oħra ta’ attivitajiet ta’ serħan u ta’ rikreazzjoni jista’ jikkostitwixxi provvista ta’ servizzi li għandhom rabta stretta mal-prattika tal-isport. Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tiddetermina jekk, fid-dawl tal-elementi ta’ interpretazzjoni pprovduti mill-Qorti tal-Ġustizzja f’din is-sentenza u f’dak taċ-ċirkustanzi partikolari tal-kwistjoni fil-kawża prinċipali, dan huwiex il-każ f’din il-kawża.

Fuq l-ispejjeż

38

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

 

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

 

1)

L-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandu jiġi interpretat fis-sens li attivitajiet sportivi mhux organizzati, li ma humiex sistematiċi u li ma għandhomx bħala għan il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet sportivi, jistgħu jiġu kklassifikati bħala prattika tal-isport fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.

 

2)

L-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-aċċess għal park akwatiku li jipprovdi lill-viżitaturi mhux biss installazzjonijiet li jippermettu l-eżerċizzju ta’ attivitajiet sportivi, iżda wkoll tipi oħra ta’ attivitajiet ta’ serħan u ta’ rikreazzjoni, jista’ jikkostitwixxi provvista ta’ servizzi li għandhom rabta stretta mal-prattika tal-isport. Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tiddetermina jekk, fid-dawl tal-elementi ta’ interpretazzjoni pprovduti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’din is-sentenza u f’dak taċ-ċirkustanzi partikolari tal-kwistjoni fil-kawża prinċipali, dan huwiex il-każ f’din il-kawża.

 

Firem


( *1 ) Lingwa tal-kawża: iċ-Ċek.