DIGRIET TAL-PRESIDENT TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU

8 ta' Settembru 2011

Kawża F-51/11 R

Dimitrios Pachtitis

vs

Il-Kummissjoni Ewropea

“Servizz pubbliku — Proċedura għal miżuri provviżorji — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni”

Suġġett:      Rikors ippreżentat skont l-Artikoli 278 TFUE u 157 KEEA kif ukoll l-Artikolu 279 TFUE, applikabbli għat-Trattat KEEA skont l-Artikolu 106a tiegħu, li permezz tiegħu D. Pachtitis jitlob is-sospensjoni tad-deċiżjoni, tal-14 ta’ Frar 2011, tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) li stednitu jerġa’ jagħmel it-testijiet ta’ aċċess għall-kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/77/06, b’eżekuzzjoni tas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Ġunju 2010, Pachtitis vs Il-Kummissjoni (F-35/08, suġġetta għal appell pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, Kawża T-361/10 P).

Deċiżjoni:      It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

Sommarju

1.      Proċeduri għal miżuri provviżorji — Sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Miżuri provviżorji — Kundizzjonijiet għall-għoti — “Fumus boni juris” — Urġenza — Natura kumulattiva — Ibbilanċjar tal-interessi kollha inkwistjoni — Ordni ta’ eżami u metodu ta’ verifika — Setgħa diskrezzjonali tal-Imħallef għal miżuri provviżorji

(Artikoli 278 TFUE u 279 TFUE; Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 102(2))

2.      Proċeduri għal miżuri provviżorji — Sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Kundizzjonijiet għall-ammissibbiltà — Ammissibbiltà prima facie tar-rikors prinċipali

(Artikolu 278 TFUE; Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 102(2))

3.      Uffiċjali — Rikorsi — Att li jikkawża preġudizzju — Att preparatorju

(Regolamenti tal-Persunal, Artikoli 90 u 91)

4.      Rikors għal annullament — Rikors ippreżentat kontra deċiżjoni konfermattiva ta’ deċiżjoni mhux ikkontestata fit-termini — Inammissibbiltà

1.      Iċ-ċirkustanzi relatati mal-urġenza u mal-apparenza korretta tat-talba (fumus boni juris) huma kumulattivi, b’tali mod li talba għal miżuri provviżorji għandha tiġi miċħuda ladarba waħda minn dawn il-kundizzjonijiet ma tiġix issodisfatta. L-Imħallef għal miżuri provviżorji jipproċedi wkoll, jekk ikun il-każ, għall-ibbilanċjar tal-interessi quddiemu.

Fil-kuntest ta’ dan l-eżami komplessiv, l-Imħallef għal miżuri provviżorji għandu setgħa diskrezzjonali wiesgħa u jibqa’ liberu li jiddetermina, fir-rigward tal-aspetti partikolari tal-każ, il-mod kif dawn il-kundizzjonijiet differenti għandhom jiġu vverifikati kif ukoll is-sekwenza ta’ dan l-eżami, ladarba ebda dispożizzjoni legali ma timponilu skema ta’ analiżi stabbilita minn qabel sabiex jevalwa l-ħtieġa li jagħti deċiżjoni provviżorja.

(ara l-punti 15 u 16)

Referenza:

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: 10 ta' Settembru 1999, Elkaïm u Mazuel vs Il-Kummissjoni, T-173/99 R, punt 18

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 3 ta' Lulju 2008, Plasa vs Il-Kummissjoni, F-52/08 R, punti 21 u 22 u l-ġurisprudenza ċċitata

2.      Il-kwistjoni tal-ammissibbiltà tar-rikors fil-kawża prinċipali ma għandhiex, bħala prinċipju, tiġi eżaminata fil-kuntest ta’ proċeduri għal miżuri provviżorji, iżda għandha tkun riżervata għall-analiżi tal-imsemmi rikors, ħlief fl-ipoteżi fejn dan jidher, prima facie, manifestament inammissibbli. Deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà fl-istadju tal-proċeduri għal miżuri provviżorji, meta din ma hijiex, prima facie, totalment eskluża, effettivament, twassal sabiex tippreġudika d-deċiżjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku meta tkun qed jiddeċiedi fil-kawża prinċipali.

(ara l-punt 17)

Referenza:

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: 4 ta' Frar 1999, Peña Abizanda et vs Il-Kummissjoni, T-196/98 R, punt 10, u l-ġurisprudenza ċċitata

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 14 ta' Diċembru 2006, Dálnoky vs Il-Kummissjoni, F-120/06 R, punt 41

3.      Is-sempliċi stedina sabiex kandidat jissottometti lilu nnifsu għal testijiet ta’ aċċess għal kompetizzjoni ma tikkostitwixxix att li jikkawża preġudizzju, sa fejn din ma taffettwax il-possibbiltà tal-kandidat li jgħaddi mit-testijiet inkwistjoni sabiex imbagħad waqt l-eżamijiet tal-kompetizzjoni jikseb riżultati li jippermettu l-inklużjoni tiegħu fil-lista ta’ riżerva.

(ara l-punt 21)

Referenza:

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: 22 ta’ Ġunju 1990, Marcopoulos vs Il-Qorti tal-Ġustizzja, T-32/89 u T-39/89, punt 22

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 23 ta' Settembru 2009, Neophytou vs Il-Kummissjoni, F-22/05 RENV, punt 71

4.      Rikors għal annullament ippreżentat kontra deċiżjoni purament konfermattiva ta’ deċiżjoni preċedenti mhux ikkontestata fit-termini huwa inammissibbli. Deċiżjoni hija purament konfermattiva ta’ deċiżjoni preċedenti meta hija ma tinkludi ebda element ġdid meta mqabbla ma’ dik preċedenti u ma kinitx ippreċeduta minn eżami mill-ġdid tas-sitwazzjoni tad-destinatarju ta’ dan l-att preċedenti.

(ara l-punt 28)

Referenza:

Il-Qorti tal-Ġustizzja: 9 ta' Marzu 1978, Herpels vs Il-Kummissjoni, 54/77, punti 11 sa 14; 10 ta' Diċembru 1980, Grasselli vs Il-Kummissjoni, 23/80, punt 18

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: 26 ta' Ottubru 2000, Ripa di Meana et vs Il-Parlament, T-83/99 sa T-85/99, punti 33 u 34

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 19 ta' Diċembru 2006, Suhadolnik vs Il-Qorti tal-Ġustizzja, F-78/06, punti 31 u 32; 15 ta' Lulju 2008, Pouzol vs Il-Qorti tal-Awdituri, F-28/08, punt 45