13.2.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/22


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fit-2 ta’ Diċembru 2009 — Nokia Corporation vs Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Kawża C-495/09)

2010/C 37/26

Lingwa tal-preżentata tal-kawża: L-Ingliż

Qorti tar-rinviju

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Nokia Corporation.

Konvenuta: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs.

Domanda preliminari

Tista’ merkanzija mhux tal-Komunità li jkollha trade mark Komunitarja u li hija suġġetta għal sorveljanza doganali fi Stat Membru, u li tkun fi tranżitu minn Stat Membru terz għal Stat Membru terz ieħor tikkostitwixxi “merkanzija falza” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(a) tar-Regolament 1383/2003 KE (1), jekk ma jkunx hemm evidenza li tindika li din il-merkanzija ser titqiegħed fis-suq fil-Komunità Ewropea, jew skont proċedura doganali jew permezz ta’ devjazzjoni illegali?


(1)  Regolament tal-Kunsill 1383/2003/KE tat-22 ta’ Lulju 2003 li jikkonċerna azzjoni doganali kontra merkanziji suspettati li jiksru ċerti drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanzija li jinsabu li jkunu kisru dawk id-drittijiet ĠU L 196, p. 7