29.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 205/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di pace di Cortona (Italja) fid-19 ta’ Ġunju 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta vs Alessandro Maneggia

(Kawża C-225/09)

2009/C 205/43

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Qorti tar-rinviju

Guidice di pace di Cortona

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Joanna Jakubowlka Edyta

Konvenut: Alessandro Maneggia

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 3(g), 4, 10, 81 u 98 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali bħalma hija dik li tirriżulta mill-Artikoli 1 u 2 tal-Liġi Nru 339 tal-25 ta’ Novembru 2003, li jerġgħu jdaħħlu l-inkompatibbiltà tal-eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat min-naħa ta’ impjegati pubbliċi part-time u jċaħħdu lil dawn tal-aħħar, minkejja li dawn ikunu awtorizzati jeżerċitaw il-professjoni ta’ avukat, milli jeżerċitaw l-imsemmija professjoni billi jipprovdu għall-kanċellazzjoni mir-reġistru tal-avukati permezz ta’ deċiżjoni tal-kumitat għall-avukati kompetenti, ħlief jekk l-impjegat pubbliku jagħżel li jtemm ir-relazzjoni tal-impjieg?

2)

L-Artikoli 3(g), 4, 10 u 98 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali, bħalma hija dik li tirriżulta mill-Artikoli 1 u 2 tal-Liġi Nru 339 tal-25 ta’ Novembru 2003, li jerġgħu jdaħħlu l-inkompatibbiltà tal-eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat min-naħa ta’ impjegati pubbliċi part-time u jċaħħdu lil dawn tal-aħħar, minkejja li dawn ikunu awtorizzati jeżerċitaw il-professjoni ta’ avukat, milli jeżerċitaw l-imsemmija professjoni billi jipprovdu għall-kanċellazzjoni mir-reġistru tal-avukati permezz ta’ deċiżjoni tal-kumitat għall-avukati kompetenti, ħlief jekk l-impjegat pubbliku jagħżel li jtemm ir-relazzjoni tal-impjieg?

3)

L-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill, tat-22 ta’ Marzu 1977, biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju effettiv tal-libertà biex jiġu pprovduti servizzi minn avukati (77/249/KEE) (1), fejn jipprovdi li “Kull Stat Membru jista’ jeskludi avukati li huma fl-impjieg salarjat ta’ impriża pubblika jew privata mit-twettiq ta’ attivitajiet relatati mar-rappreżentazzjoni ta’ dik l-impriża fi proċeduri legali sa fejn avukati stabbiliti f’dak l-Istat m’għandhomx permess iwettqu dawk l-attivitajiet”, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali bħalma hija dik li tirriżulta mill-Artikoli 1 u 2 tal-Liġi Nru 339 tal-25 ta’ Novembru 2003, li jerġgħu jdaħħlu l-inkompatibbiltà tal-eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat min-naħa ta’ impjegati pubbliċi part-time u jċaħħdu lil dawn tal-aħħar, minkejja li dawn ikunu awtorizzati jeżerċitaw il-professjoni ta’ avukat, milli jeżerċitaw l-imsemmija professjoni billi jipprovdu għall-kanċellazzjoni mir-reġistru tal-avukati permezz ta’ deċiżjoni tal-kumitat għall-avukati kompetenti, ħlief jekk l-impjegat pubbliku jagħżel li jtemm ir-relazzjoni tal-impjieg, fil-każ fejn tali leġiżlazzjoni nazzjonali tapplika wkoll għall-avukati impjegati li jeżerċitaw l-attività ta’ avukat abbażi tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi?

4)

L-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/5/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Frar 1998, fejn jipprovdi li “Avukat irreġistrat fi Stat Membru ospitanti taħt it-titolu professjonali ta’ pajjiżu jista’ jipprattika bħala avukat b’salarju f’impjieg ma’ avukat ieħor, assoċjazzjoni jew azjenda ta’ avukati, jew impriża pubblika jew privata jekk kemm-il darba l-Istat Membru ospitanti jippermetti dan għal avukati rreġistrati taħt it-titolu professjonali użat f’dak l-Istat”, għandu jiġi interpretat fis-sens li dan ma japplikax għal avukat li jkun impjegat pubbliku part-time?

5)

Il-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi u tad-drittijiet kweżiti jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali, bħalma hija dik li tirriżulta mill-Artikoli 1 u 2 tal-Liġi Nru 339 tal-25 ta’ Novembru 2003, li jdaħħlu l-inkompatibbiltà tal-eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat min-naħa ta’ impjegati pubbliċi part-time u li japplikaw ukoll għall-avukati li diġà kienu rreġistrati fir-reġistri tal-avukati fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-imsemmija Liġi Nru 339 tal-2003, fejn fl-Artikolu 2 tipprovdi biss terminu “moratorju” qasir sabiex issir l-għażla obbligatorja bejn l-impjieġ u l-eżerċizzju tal-professjoni tal-avukat?


(1)  ĠU L 78, p. 17

(2)  ĠU L 77, p. 36