26.2.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 63/24


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiċjoni preliminari tal-Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spanja) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)vs Magnatrading SL

(Kawża C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 312, 19.12.2009