Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tas-16 ta’ Novembru 2011 – Kendrion vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-54/06)

“Kompetizzjoni – Akkordji – Settur tal-boroż industrijali tal-plastik – Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE – Entità ekonomika – Responsabbiltà in solidum – Proporzjonalità – Ugwaljanza fit-trattament – Multi – Limitu massimu ta’ 10 % tad-dħul mill-bejgħ – Kapaċità kontributtiva reali”

1.                     Kompetizzjoni - Regoli Komunitarji - Ksur - Imputazzjoni - Kumpannija parent u sussidjarji - Unità ekonomika - Kriterji ta’ evalwazzjoni - Preżunzjoni ta’ influwenza determinanti eżerċitata mill-kumpannija parent fuq is-sussidjarji miżmuma 100 % minnha - Obbligi probatorji tal-kumpannija li tixtieq tikkonfuta din il-preżunzjoni (Artikolu 81(1) KE) (ara l-punti 49-52, 65-67)

2.                     Kompetizzjoni - Multi - Evalwazzjoni skont l-aġir individwali tal-impriża - Effett tal-assenza ta’ sanzjoni kontra operatur ekonomiku ieħor - Assenza (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2)) (ara l-punti 77, 78)

3.                     Kompetizzjoni - Multi - Ammont - Determinazzjoni - Ammont massimu - Kalkolu - Dħul mill-bejgħ li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni - Dħul mill-bejgħ akkumulat tal-kumpanniji kollha li jifformaw l-entità ekonomika li taġixxi bħala impriża - Limiti (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2)) (ara l-punti 91, 92)

4.                     Kompetizzjoni - Multi - Ammont - Determinazzjoni - Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament - Differenzi bejn impriżi li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-ammont massimu - Ammissibbiltà - Projbizzjoni li tiġi imposta multa ogħla fuq l-impriżi żgħar jew ta’ daqs medju - Assenza (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2); Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 98/C 9/03) (ara l-punti 106, 107, 110, 111, 149)

5.                     Rikors għal annullament - Sentenza ta’ annullament - Effetti - Annullament ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni - Effetti fuq id-destinatarji li ma jkunux ippreżentaw rikors - Assenza (Artikoli 81 KE, 230 KE u 249 KE) (ara l-punt 119)

6.                     Proċedura - Rikors promotur - Rekwiżiti proċedurali - Espożizzjoni sommarja tal-motivi invokati - Ammissibbiltà ta’ riferiment għad-dokumenti prodotti quddiem l-istess qorti f’kawża oħra - Kundizzjoni essenzjali - Identità tal-partijiet u b’mod partikolari tar-rikorrenti fiż-żewġ kawżi - Possibbiltà li jiġi rrimedjat ksur tal-prinċipju billi jiġu riprodotti l-motivi kkonċernati fir-replika - Assenza (Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 21; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, Artikolu 44(1)) (ara l-punti 125-127)

7.                     Kompetizzjoni - Regoli Komunitarji - Ksur - Multi - Determinazzjoni - Kriterji - Żieda tal-livell ġenerali tal-multi - Ammissibbiltà (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2)) (ara l-punti 133, 134)

8.                     Kompetizzjoni - Multi - Ammont - Determinazzjoni - Kriterji - Dħul mill-bejgħ globali tal-impriża kkonċernata - Dħul mill-bejgħ imwettaq bil-merkanzija li hija s-suġġett tal-ksur - Teħid inkunsiderazzjoni rispettiv - Limiti (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2)) (ara l-punti 141-143)

9.                     Kompetizzjoni - Multi - Ammont - Determinazzjoni - Kriterji - Sitwazzjoni finanzjarja tal-impriża kkonċernata - Teħid inkunsiderazzjoni - Obbligu tal-Kummissjoni li titlob informazzjoni dettaljata fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-impriża - Assenza (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2); Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 98/C 9/03, punt 5(b)) (ara l-punti 161-163, 165)

10.                     Kompetizzjoni - Multi - Ammont - Determinazzjoni - Tqassim tal-impriżi kkonċernati f’kategoriji differenti - Kundizzjonijiet (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2); Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 98/C 9/03, punt 1(A)) (ara l-punti 182, 183)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2005) 4634, tat-30 ta’ Novembru 2005, rigward proċedura skont l-Artikolu 81 [KE] (Każ COMP/F/38.354 – Boroż industrijali), sa fejn tirrigwarda lir-rikorrenti, li tikkonċerna akkordju fis-suq ta’ boroż industrijali tal-plastik, kif ukoll talba għal annullament jew, sussidjarjament, talba għat-tnaqqis tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Kendrion NV hija kkundannata għall-ispejjeż.