24.6.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 241/34


Rettifika għall-Abbozz ta’ Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Iżvilupp ta’ Akkwist Pubbliku Sostenibbli

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 236 tal-20 ta’ Ġunju 2022 )

(2022/C 241/17)

It-Titolu għandu jaqra:

“Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Iżvilupp ta’ Akkwist Pubbliku Sostenibbli”.