3.11.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 420/9


Informazzjoni li taw l-istati membri dwar l-għeluq tas-sajd

(2022/C 420/07)

F’konformità mal-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif stabbilit fit-tabella ta’ hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

31.7.2022

Durata

31.7.2022 - 31.12.2022

Stat Membru

L-Italja

Kodiċi tal-grupp ta’ sforz tas-sajd

EFF2/MED2_TR4

Grupp ta’ stokkijiet

Gamblu aħmar kbir fil-GSAs 8, 9, 10 u 11

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Bastimenti b’tul totali ta’ ≥ 24 m

Numru ta’ referenza

08/TQ110


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.