7.10.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 386/73


Pubblikazzjoni ta’ emenda standard approvata għall- Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta jew ta' Indikazzjoni Ġeografika protetta tas-settur tal-prodotti agrikoli u tal-prodotti tal-ikel, kif imsemmija fl-Artikolu 6b(2) u (3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 664/2014

(2022/C 386/12)

Din in-notifika hija ppubblikata skont l-Artikolu 6(5) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 664/2014 (1).

Komunikazzjoni tal-approvazzjoni ta’ emenda standard fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta jew ta' Indikazzjoni Ġeografika Protetta li toriġina fi Stat Membru (Regolament (UE) Nru 1151/2012)

“Arroz de Valencia / Arròs de València”

Nru tal-UE: PDO-ES-0151-AM01 — 21.7.2022

IĠP( ) DOP(X)

1.   Isem il-prodott

“Arroz de Valencia / Arròs de València”

2.   Stat membru li għalih tappartjeni ż-żona ġeografika

Spanja

3.   Awtorità tal-Istat Membru li tikkomunika l-emenda standard

Id-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp Rurali, il-Ministeru Reġjonali għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali, l-Emerġenza Klimatika u t-Tranżizzjoni Ekoloġika

4.   Deskrizzjoni tal-emenda/i approvata/i

L-emenda tikkonsisti fl-inklużjoni ta’ varjetajiet ġodda (Bombón, Copsemar 7 u Argila), relatati direttament mal-varjetajiet diġà inklużi fl-Ispeċifikazzjoni u li għandhom karatteristiċi simili għal dawk diġà inklużi, iżda b’vantaġġi agronomiċi bħal reżistenza akbar għas-salinità, tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u n-nutrijenti jew rekwiżiti aktar baxxi tal-ilma. L-emenda hija meqjusa “standard” kif stabbilit fl-Artikolu 53(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1151/2012, peress li:

1.

L-inklużjoni ta’ dawn il-varjetajiet ġodda ma taffettwax il-karatteristiċi essenzjali tal-prodott, kif iddikjarat fir-rapporti ta’ min irabbi mehmuża.

2.

Ir-rabta bejn il-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott u l-ambjent ġeografiku ma tinbidilx.

3.

Ma tinkludix bidla fl-isem tal-prodott, jew f’xi parti tal-isem tal-prodott.

4.

Ma tintalab l-ebda bidla li taffettwa ż-żona ġeografika ddefinita.

5.

Ma tirrappreżentax żieda fir-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ tal-prodott jew il-materja prima tiegħu.

Id-Dokument Uniku jiġi mmodifikat minn din l-emenda.

DOKUMENT UNIKU

“Arroz de Valencia / Arròs de València”

Numru tal-UE: PDO-ES-0151-AM01 — 21.7.2022

IĠP( ) DOP(X)

1.   Isem

“Arroz de Valencia / Arròs de València”

2.   Stat Membru jew pajjiż terz

Spanja

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1.   Tip ta’ Prodott

Klassi 1.6. Frott u ħxejjex (friski jew ipproċessati)

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem indikat fil-punt (1)

Ross (Oryza sativa) tal-varjetajiet Senia, Bahía, Bomba, J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet u Albufera, Bombón, Argila, Copsemar 7. Għandu jinbiegħ bħala ross abjad jew ismar, bil-parametri li ġejjin (valuri medji):

Medju

4  %

Ħbub sofor u lewn ir-ram

0,20  %

Ħbub ħomor u ħbub b’vini ħomor

0,50  %

Ħbub ġibsin u immaturi

2  %

Ħbub imtebbgħin jew imħassrin mill-insetti

0,50  %

Materjal barrani

0,10  %

Kwantità minima mingħajr difetti

92,70  %

Karatteristiċi tal-ħbub nejjin prodotti (valuri medji):

Varjetà

Tul (mm)

Tul/wisa’

Perlat (%)

Bahía

5,6

1,8

99

Senia

5,6

1,8

99

Pompa

5,2

1,8

99

J. Sendra

5,7

1,8

99

Montsianell

5,7

1,8

99

Gleva

5,7

1,8

99

Sarçet

6

1,8

99

Albufera

5,2

1,7

99

Bombon

5,3

1,8

99

Argila

5,8

1,7

99

Copsemar 7

5,5

1,7

99

Il-kompożizzjoni tar-ross Valencia DOP hija kif ġej (valuri medji):

VARJETÀ

AMILOSA (%)

Bahía

19,1  %

Senia

16,3  %

Pompa

24,9  %

J. Sendra

17,5  %

Montsianell

18,1  %

Gleva

17,7  %

Sarçet

16,3  %

Albufera

25,6  %

Bombón

24  %

Argila

20,9  %

Copsemar 7

24,4  %

3.3.   Materja prima (għall-prodotti pproċessati biss) u għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss)

3.4.   Passi speċifiċi tal-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika identifikata

L-istadji kollha, miż-żrigħ sal-ħsad, it-tnixxif u l-preparazzjoni għall-ippakkjar.

3.5.   Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar, eċċ.

L-ippakkjar irid isir fiż-żona tal-produzzjoni sabiex jiġu ggarantiti l-karatteristiċi organolettiċi tal-prodott u tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-prodott f’sistema unika ta’ kontroll.

3.6.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar

Ir-ross DPO għandu jinbiegħ biss f’imballaġġ li jkollu tikketta sekondarja nnumerata. Kemm it-tikketta kif ukoll it-tikketta sekondarja għandu jkollhom il-kliem “Denominación de Origen 'Arroz de Valencia'”, flimkien, fejn xieraq, mal-ekwivalenti Valenzjan “Denominació d’Orige 'Arròs de València'”.

4.   Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika

Ir-ross jitkabbar f’artijiet mistagħdra naturali fil-provinċji ta’ Alicante, Castellón u Valencia, fil-Komunità ta’ Valencia. Prinċipalment, muniċipalitajiet li jinsabu fiż-żona tal-ġbir tal-Park Naturali ta’ Albufera ta’ Valenzja u l-Park Naturali Marjal ta' Pego-Oliva u l-Marjal ta' Almenara. Dawn huma kollha żoni ta’ valur ekoloġiku eċċezzjonali, fejn ir-ross huwa estremament importanti għas-sostenibbiltà tal-ekosistema.

Iż-żona hija magħmula mill-muniċipalitajiet li ġejjin:

Żona fl-isfera ta’ influwenza tal-Park Naturali ta' Albufera (provinċja ta’ Valenzja): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca u Valencia.

Muniċipalitajiet oħra fil-provinċja ta’ Valenzja: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto u Tavernes de Valldigna.

Il-muniċipalità fil-provinċja ta’ Alicante: Pego.

Muniċipalitajiet fil-provinċja ta’ Castellón: Almenara, Castellón, Chilches u La Llosa.

5.   Rabta maż-żona ġeografika

5.1.   Speċifiċità taż-żona ġeografika

Elementi naturali

Id-DOP “Arroz de Valencia” titkabbar f’żoni mistagħdra, b’kundizzjonijiet partikolari li jippermettu l-għargħar. Il-ħamrija hija ġebla tal-ġir (30-50 % karbonati), taflija, orkestrali fqira u reazzjoni alkalina (pH 8-8,3). L-art hija iebsa u mhux permeabbli ħafna.

Fir-rigward tal-klima, peress li ż-żona tinsab fuq ix-xtut tal-baħar Mediterran, it-temperaturi huma moderati matul is-sena u ma tagħmilx wisq xita ħlief fir-rebbiegħa u fil-ħarifa.

Din il-prossimità għall-baħar tfisser li jkun hemm żiffiet li jżommu ’il bogħod l-irjieħ kesħin ta’ matul il-jum. . Fis-sajf, riħ xott u sħun ħafna mill-Punent jonfoħ mill-Meseta.

Parti sostanzjali miż-żona ddefinita tinsab fil-Park Naturali ta' Albufera ta' Valencia, żona ta’ sbuħija naturali eċċezzjonali. Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi ta’ din iż-żona, l-unika għalla possibbli hija dik tar-ross, u dan huwa essenzjali biex jiġi ppreservat il-bilanċ ekoloġiku tal-park naturali.

Il-Park Naturali ta’ Albufera ta’ Valencia, b’erja ta’ 21 120 ettaru, għandu għelieqi tar-ross fuq 65 % tas-superfiċje tiegħu.

Fatturi umani

Ir-ross ilu jitkabbar fiż-żona ġeografika ddefinita għal sekli sħaħ. Jeżistu dokumenti li juru li r-ross kien jitkabbar fir-Renju l-antik ta’ Valenzja qabel ma ntrebaħ minn James I ta’ Aragon fl-1238. Il-Llibre dels repartiments, li qassam l-art tar-Renju li ntrebaħ reċentement, diġà jiddeskrivi l-għelieqi tar-ross.

Ir-Regolament tar-Re Ferdinand VI tal-1753 iddefinixxa ż-żoni fejn ir-ross għandu jitħawwel.

Dokumenti oħra li juru l-istorja tal-kultivazzjoni tar-ross fil-Komunità Awtonoma ta’ Valencia huma El arroz (1939) ta’ Rafael Font de Mora u Llorens u Compendio arrocero (1952) ta’ José María Carrasco García.

Matul is-sekli żviluppaw prattiki speċifiċi fiż-żona, bħal pereżempju 'l hekk imsejħa “eixugons” (enjuagados), li jinvolvu li l-għalla titħalla mingħajr ilma għal diversi jiem biex jiġi ostakolat it-tkabbir tal-alka. L-“eixugons” iseħħu lejn l-aħħar ta’ Ġunju, ladarba n-nebbieta tar-ross ikunu ġġerminaw.

Prattika oħra speċifika għaż-żona hija l-għargħar meta r-raba’ tkun mistrieħa fix-xitwa. Dan iwaqqaf iċ-ċikli bijoloġiċi ta’ ċerti organiżmi tal-ħamrija u jservi biex jiddiżinfetta l-art. Fl-istess ħin, iservi biex ikattar il-bijodiversità akkwatika (fungi, algi, artropodi żgħar) li tħaffef id-dekompożizzjoni tal-għelejjel, tirriġeneraw il-ħamrija bit-traċċi tagħhom stess u l-kontribut ta’ makronutrijenti u mikronutrijenti.

5.2.   Speċifiċità tal-prodott

Id-DOP “Arroz de Valencia” għandha assorbiment għoli tat-togħma minħabba l-perċentwal ta’ amilożju tal-varjetajiet imkabbra fiż-żona. Minbarra l-perċentwal għoli ta’ ħbub perlati, l-uniformità tad-daqs tal-ħbub hija fattur importanti ħafna, peress li dan jiżgura li r-ross jissajjar b’mod uniformi u konsistenti ħafna.

5.3.   Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u l-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott (għal DOP) jew il-kwalità , ir-reputazzjoni jew karatteristika oħra speċifiċi tal-prodott (għal IĠP)

Iż-żona ġeografika ddefinita tinsab bejn il-kosta u l-muntanji kostali. Din iż-żona unika twassal biex matul l-iljieli l-għelieqi jkollhom iż-żiffa tal-baħar li jiżgura maturazzjoni bil-mod u gradwali tar-ross, filwaqt li tevita xquq u timminimizza l-ħbub miksura kemm matul it-tħin kif ukoll waqt it-tisjir.

Iż-żona ġeografika ddefinita, li tikkonsisti fil-biċċa l-kbira mill-Park Naturali ta' Albufera, hija magħmula minn artijiet mistagħdra naturali antiki. Hawnhekk, il-ħamrija fiha l-ġir, hija taflija, fqira fil-materja organika u alkalina. Dan ifisser li l-art tqila, iiebsa u impermeabbli, u għalhekk l-għalla tista’ tkun mgħarrqa bl-ilma bi kwantità minima ta’ ilma u tista’ tagħmel użu eċċellenti min-nutrijenti tal-ħamrija, li jippromwovi l-mili tal-ħbub fil-bażi ta’ kull panicula, u b’hekk jitnaqqas kemm jista’ jkun l-għadd ta’ ħbub deformati jew mingħajr sura.

Fiż-żona ġeografika ddefinita, ma hemmx irjieħ kesħin matul il-jum u l-ilma huwa sħun, u dan jiffavorixxi l-formazzjoni ta’ ħbub perlati u jippermetti li l-varjetajiet tar-ross b’ċiklu twil jinżergħu mingħajr ir-riskju ta’ falliment, u b’hekk ikun possibbli li jitkabbru l-varjetajiet koperti mid-DOP, li jiksbu l-karatteristika distintiva tagħhom, jiġifieri l-kontenut ta’ amilożju tagħhom, miż-żona ġeografika. Dan jagħti lir-ross il-kwalitajiet ta’ tisjir stmati ħafna, minħabba li huwa l-kontenut ta’ amilożju li jiddetermina jekk ikunx hemm bilanċ tajjeb bejn l-assorbiment tat-togħma u l-ebusija.

It-tradizzjoni tat-tkabbir tar-ross ta’ Valencia hija marbuta mill-qrib mal-gastronomija tradizzjonali tagħha. Valencia għandha gastronomija vasta bir-ross, ibbażata fuq il-paella, is-sopop tar-ross u d-dixxijiet tar-ross fil-forn. Għalhekk ġiet stabbilita relazzjoni ta’ kawża u effett mal-varjetajiet tipiċi taż-żona, peress li għandhom kapaċità għolja ta’ assorbiment u għalhekk jistgħu jiġmaw togħma qawwija mill-brodu. Dan wassal għall-iżvilupp ta’ gastronomija li hija speċifika ħafna meta mqabbla ma’ gastronomija bbażata fuq ir-ross minn bnadi oħra tad-dinja.

Ir-riħ tal-Punent jaħdem kontra l-ispori tal-faqqiegħ bħall-Pyricularia u l-Hemiltosporium, u b’hekk jinkoraġġixxi n-nuqqas ta’ rossiet difettużi.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-prodott

http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia


(1)  ĠU L 179, 19.6.2014, p. 17.