1.10.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 398/2


Komunikazzjoni skont l-Artikolu 34 (7)(a)(iii) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar id-deċiżjonijiet fir-rigward ta’ informazzjoni vinkolanti meħuda mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta’ merkanzija fin-nomenklatura doganali

(2021/C 398/02)

L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jirrevokaw id-deċiżjonijiet li jkollhom rabta ma’ informazzjoni vinkolanti minn dan il-jum ’il quddiem jekk dawn ma jibqgħux kompatibbli mal-interpretazzjoni tan-nomenklatura tad-dwana minħabba l-miżuri tariffarji internazzjonali li jidħru hawn taħt:

Deċiżjonijiet dwar il-klassifikazzjoni, Opinjonijiet dwar il-klassifikazzjoni, jew emendi tan-Noti ta’ Spjegazzjoni tan-Nomenklatura tas-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni ta’ Merkanzija, adottati mill-Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali (Nru tad-dokument tal-KKD NC2803 - ir-rapport tas-67 laqgħa tal-Kumitat dwar is-Sistema Armonizzata):

EMENDI TAN-NOTI TA’ SPJEGAZZJONI LI JRIDU JSIRU SKONT IL-PROĊEDURA TAL-ARTIKOLU 8 TAL-KONVENZJONI TAS-SA U L-OPINJONIJIET U D-DEĊIŻJONIJIET DWAR IL-KLASSIFIKAZZJONI EDITJATI MILL-KUMITAT TAS-SA TAL-ORGANIZZAZZJONI DINJIJA DOGANALI (WORLD CUSTOMS ORGANISATION, WCO)

(IS-67 SESSJONI TAL-KUMITAT TAS-SISTEMA ARMONIZZATA (KSA) — APRIL 2021)

DOK. NC2803

Emendi tan-Noti ta’ Spjegazzjoni tan-Nomenklatura fl-anness tal-Konvenzjoni tas-SA

24.03

30.02

Kapitolu 65

73.23

85.01

87.03

95.03

95.05 (Paġna XX-9505–1. Parti (A). Punt (3))

T/1

T/12

T/15

T/27

T/16

T/14

T/13

T/15

Opinjonijiet dwar il-Klassifikazzjoni approvati mill-Kumitat tas-SA

0410.00/1

T/18

2403.99/2

T/19

2711.19/1

T/20

7004.90/1

T/21

7312.10/1-2

T/22

8415.90/4

T/23

8708.99/6

T/24

9026.20/1

T/25

9503.00/13

T/26

Opinjonijiet dwar il-Klassifikazzjoni mħassra mill-Kumitat tas-SA

8528.69/1-2

IJ/29

Deċiżjonijiet dwar il-Klassifikazzjoni approvati mill-Kumitat tas-SA

2933.79 (INN: Lista 118)

2939.79

2939.80

T/5

T/9, T/10

T/10

INN: Lista 120

T/2

INN: Lista 121

INN: Lista 122

INN: Lista 123

INN: Lista 124

T/3

T/6

T/7

T/11

L-informazzjoni dwar dak li hemm f’dawn il-miżuri tinkiseb mingħand id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali tal-Kummissjoni Ewropea (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Il-Belġju) jew tista’ titniżżel mis-sit web ta’ dan id-Direttorat Ġenerali:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en