3.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 370/33


L-UFFIĊĊJU TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-pubblikazzjoni tal-kotba finali għas-sena finanzjarja 2019

(2020/C 370/33)

Il-verżjoni kompluta tal-kotba finali tista’ ssibha f’dan l-indirizz:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2019_en.pdf