11.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/12


Aġġornament annwali tal-2020 tar-remunerazzjoni u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni li japplikaw għalihom

(2020/C 428/10)

1.1.   

It-tabella tal-ammonti tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar għal kull grad u l-iskala tal-gruppi ta’ funzjoni AD u AST kif imsemmi fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

1.7.2020

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

2.   

It-tabella tal-ammonti tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar għal kull grad u skala fil-gruppi ta’ funzjoni AST/SC imsemmija fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

1.7.2020

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

3.   

It-tabella tal-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli għar-remunerazzjoni u għall-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal li fiha:

Il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra msemmija fl-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal (indikati fil-kolonna 2 tat-tabella li ġejja);

Il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2021 skont l-Artikolu 17(3) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, għat-trasferimenti li jsiru mill-uffiċjali u minn aġenti oħra (indikati fil-kolonna 3 tat-tabella li ġejja);

Il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 għall-pensjonijiet skont l-Artikolu 20(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal (indikati fil-kolonna 4 tat-tabella li ġejja);

1

2

3

4

Pajjiż / Post

Remunerazzjoni

Trasferiment

Pensjoni

 

1.7.2020

1.1.2021

1.7.2020

Il-Bulgarija

59,1

56,6

 

Ir-Repubblika Ċeka

85,2

71,8

 

Id-Danimarka

131,3

132,8

132,8

Il-Ġermanja

101,9

101,2

101,2

Bonn

95,8

 

 

Karlsruhe

98

 

 

Munich

113,9

 

 

L-Estonja

82,3

85,1

 

L-Irlanda

129

120,7

120,7

Il-Greċja

81,4

79,1

 

Spanja

94,2

90,7

 

Franza

120,5

110,3

110,3

Il-Kroazja

75,8

66,8

 

L-Italja

95

96,2

 

Varese

90,7

 

 

Ċipru

78,2

81,2

 

Il-Latvja

77,5

72,3

 

Il-Litwanja

76,6

68,7

 

L-Ungerija

71,9

60,0

 

Malta

94,7

97,9

 

In-Netherlands

113,9

111,6

111,6

L-Awstrija

107,9

109,9

109,9

Il-Polonja

70,9

61,1

 

Il-Portugall

91,1

87,2

 

Ir-Rumanija

66,6

57,0

 

Is-Slovenja

86,1

82,2

 

Is-Slovakkja

80,6

74,3

 

Il-Finlandja

118,4

120,3

120,3

L-Iżvezja

124,3

113,2

113,2

Ir-Renju Unit

 

119,2

119,2

 

 

 

 

4.1.   

L-ammont tal-benefiċċju għal-leave tal-ġenituri msemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 42a tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 1 030,72.

4.2.   

L-ammont tal-benefiċċju għal-leave tal-ġenituri msemmi fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 42a tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 1 374,30.

5.1.   

L-ammont bażiku għall-beneficcju tal-familja msemmi fl-Artikolu 1(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 192,78.

5.2.   

L-ammont tal-allowance għat-tfal dipendenti msemmi fl-Artikolu 2(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 421,24.

5.3.   

L-ammont tal-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 285,81.

5.4.   

L-ammont tal-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 102,90.

5.5.   

L-ammont minimu tal-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 69 tar-Regolamenti tal-Persunal u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tiegħu, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 571,35.

5.6.   

L-ammont tal-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 134 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 410,74.

6.1.   

L-ammont tal-allowance kilometrika msemmi fl-Artikolu 7(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 0 għal kull kilometru

minn 0 sa 200 km

EUR 0,2125 għal kull kilometru

minn 201 sa 1 000 km

EUR 0,3543 għal kull kilometru

minn 1 001 sa 2 000 km

EUR 0,2125 għal kull kilometru

minn 2 001 sa 3 000 km

EUR 0,0708 għal kull kilometru

minn 3 001 sa 4 000 km

EUR 0,0342 għal kull kilometru

minn 4 001 sa 10 000 km

EUR 0 għal kull kilometru ’l fuq

minn 10 000 km.

6.2.   

L-ammont tas-suppliment b’rata fissa tal-allowance kilometrika msemmi fl-Artikolu 7(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 106,25 jekk id-distanza ġeografika bejn il-postijiet imsemmija fil-paragrafu 1 tkun bejn is-600 km u l-1 200 km,

EUR 212,50 jekk id-distanza ġeografika bejn il-postijiet imsemmija fil-paragrafu 1 tkun aktar minn 1 200 km.

7.1.   

L-ammont tal-allowance kilometrika msemmi fl-Artikolu 8(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2021:

EUR 0 għal kull kilometru

minn 0 sa 200 km

EUR 0,4285 għal kull kilometru

minn 201 sa 1 000 km

EUR 0,7141 għal kull kilometru

minn 1 001 sa 2 000 km

EUR 0,4285 għal kull kilometru

minn 2 001 sa 3 000 km

EUR 0,1427 għal kull kilometru

minn 3 001 sa 4 000 km

EUR 0,0689 għal kull kilometru

minn 4 001 sa 10 000 km

EUR 0 għal kull kilometru ’l fuq

minn 10 000 km.

7.2.   

L-ammont tas-suppliment b’rata fissa tal-allowance kilometrika msemmi fl-Artikolu 8(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2021:

EUR 214,21 jekk id-distanza ġeografika bejn il-post tax-xogħol u l-post tal-oriġini tkun bejn 600 km u 1 200 km,

EUR 428,39 jekk id-distanza ġeografika bejn il-post tax-xogħol u l-post tal-oriġini tkun aktar minn 1 200 km

8.   

L-ammont tal-allowance tas-sussistenza ta’ kuljum imsemmi fl-Artikolu 10(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 44,28 għal uffiċjal li għandu dritt għall-allowance tal-unità domestika;

EUR 35,71 għal uffiċjal li ma jkollux dritt għall-allowance tal-unità domestika.

9.   

L-ammont tal-limitu inferjuri għall-allowance tal-installazzjoni imsemmi fl-Artikolu 24(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 1 260,50 għal aġent li għandu dritt għall-benefiċċju tal-unità domestika;

EUR 749,49 għal aġent li mhuwiex intitolat għall-benefiċċju tal-unità domestika.

10.1.   

L-ammont tal-limiti inferjuri u superjuri tal-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28a(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 1 511,73 (il-limitu inferjuri);

EUR 3 023,45 (il-limitu superjuri).

10.2.   

L-ammont tal-benefiċċju standard imsemmi fl-Artikolu 28a(7) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 - EUR 1 374,30.

11.   

It-tabella li fiha l-ammonti tal-iskala tas-salarji bażiċi previsti fl-Artikolu 93 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

GRUPP TA’ FUNZJONIJIET

1.7.2020

SKALA

 

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 593,66

6 730,78

6 870,74

7 013,62

7 159,49

7 308,37

7 460,34

 

17

5 827,65

5 948,83

6 072,54

6 198,83

6 327,74

6 459,32

6 593,66

 

16

5 150,62

5 257,72

5 367,07

5 478,68

5 592,63

5 708,93

5 827,65

 

15

4 552,24

4 646,91

4 743,55

4 842,20

4 942,90

5 045,68

5 150,62

 

14

4 023,40

4 107,07

4 192,48

4 279,67

4 368,69

4 459,50

4 552,24

 

13

3 555,98

3 629,93

3 705,41

3 782,48

3 861,13

3 941,43

4 023,40

III

12

4 552,18

4 646,84

4 743,48

4 842,11

4 942,80

5 045,58

5 150,51

 

11

4 023,37

4 107,02

4 192,42

4 279,60

4 368,60

4 459,44

4 552,18

 

10

3 555,97

3 629,91

3 705,39

3 782,45

3 861,10

3 941,40

4 023,37

 

9

3 142,88

3 208,23

3 274,95

3 343,06

3 412,58

3 483,53

3 555,97

 

8

2 777,78

2 835,54

2 894,51

2 954,69

3 016,15

3 078,86

3 142,88

II

7

3 142,81

3 208,18

3 274,90

3 343,00

3 412,56

3 483,53

3 555,98

 

6

2 777,65

2 835,41

2 894,39

2 954,59

3 016,04

3 078,77

3 142,81

 

5

2 454,90

2 505,95

2 558,08

2 611,30

2 665,59

2 721,04

2 777,65

 

4

2 169,66

2 214,79

2 260,86

2 307,89

2 355,88

2 404,89

2 454,90

I

3

2 672,85

2 728,32

2 784,96

2 842,75

2 901,74

2 961,96

3 023,45

 

2

2 362,91

2 411,95

2 462,01

2 513,11

2 565,27

2 618,52

2 672,85

 

1

2 088,92

2 132,29

2 176,53

2 221,70

2 267,81

2 314,88

2 362,91

12.   

L-ammont tal-limitu inferjuri għall-benefiċċju tal-installazzjoni imsemmi fl-Artikolu 94 dwar il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 948,12 għal aġent li huwa intitolat għall-allowance tal-unità domestika;

EUR 562,13 għal aġent li mhuwiex intitolat għall-allowance tal-unità domestika.

13.1.   

L-ammont tal-limiti inferjuri u superjuri tal-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 1 133,79 (il-limitu inferjuri);

EUR 2 267,56 (il-limitu superjuri).

13.2   

L-ammont tal-benefiċċju standard imsemmi fl-Artikolu 96(7) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020 għandu jkun ta’ EUR 1 030,72.

13.3   

L-ammont tal-limiti inferjuri u superjuri tal-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fl-Artikolu 136 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

EUR 997,48 (il-limitu inferjuri);

EUR 2 347,04 (il-limitu superjuri).

14.   

L-ammont tal-benefiċċji għal xogħol bix-xift stabbilit fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 (1):

EUR 432,05;

EUR 652,12;

EUR 713,01;

EUR 972,07.

15.   

Il-koeffiċjent, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020, għall-ammonti msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 (2) - 6,2368.

16.   

It-tabella tal-ammonti previsti fl-Artikolu 8(2) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

1.7.2020

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

20 768,57

 

 

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

19 931,05

 

 

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

17 615,72

18 355,95

19 127,29

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

 

 

 

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 941,46

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 205,78

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 671,70

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

 

 

 

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

8 396,94

8 749,80

9 117,48

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

7 421,49

7 733,35

8 058,32

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 122,21

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 294,84

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 563,58

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 917,29

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 346,06

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

 

 

 

17.   

L-ammont, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020, tal-benefiċċju fiss msemmi fl-Ex Artikolu 4a tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, fis-seħħ qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li jintuża għall-applikazzjoni tal-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal:

EUR 149,05 fix-xahar għall-uffiċjali fil-Grad C4 jew C5;

EUR 228,53 fix-xahar għall-uffiċjali fil-Grad C1, C2 jew C3.

18.   

It-tabella li fiha l-ammonti tal-iskala tas-salarji bażiċi previsti fl-Artikolu 133 għall-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2020:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Paga bażika full-time

1 900,13

2 213,65

2 400,04

2 602,16

2 821,28

3 058,88

3 316,47

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Paga bażika full-time

3 595,78

3 898,57

4 226,86

4 582,80

4 968,73

5 387,14

5 840,80

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Paga bażika full-time

6 332,66

6 865,95

7 444,14

8 070,99

8 750,68

 

 


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 tad-9 ta’ Frar 1976 li jistabbilixxi l-kategoriji ta’ uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom (ĠU L 38, 13.2.1976, p. 1). Ir-Regolament kif issupplimentat bir-Regolament (Euratom, KEFA, KEE) Nru 1307/87 (ĠU L 124, 13.5.1987, p. 6).

(2)  Ir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta’ Frar 1968 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 8).