2.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 67/2


Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli tal-oriġini preferenzjali pan-Ewro-Mediterranji jew tal-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jipprovdu għal akkumulazzjoni djagonali bejn il-Partijiet Kontraenti għal din il-Konvenzjoni

(2020/C 67/02)

Għall-fini tal-applikazzjoni ta’ akkumulazzjoni djagonali ta’ oriġini fost il-Partijiet Kontraenti (1) għall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (2) (minn hawn’ il quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni”), il-Partijiet ikkonċernati jinnotifikaw lil xulxin, permezz tal-Kummissjoni Ewropea, dwar ir-regoli ta’ oriġini li hemm fis-seħħ ma’ partijiet oħra.

Huwa mfakkar li l-akkumulazzjoni djagonali tista’ tapplika biss jekk il-pajjiżi tal-manifattura aħħarija u tad-destinazzjoni aħħarija kkonkludew ftehimiet ta’ kummerċ ħieles, li fihom regoli ta’ oriġini identiċi, mal-pajjiżi kollha li qed jipparteċipaw fil-kisba tal-istatus tal-oriġini, i.e. mal-Partijiet kollha li minnhom joriġinaw il-materjali kollha użati. Materjali li joriġinaw f’Parti li ma tkunx għadha kkonkludiet ftehim mal-Partijiet tal-manifattura aħħarija u/jew tad-destinazzjoni aħħarija għandhom jiġu ttrattati bħala mhux tal-oriġini. Eżempji speċifiċi huma mogħtija fin-Noti ta’ Spjegazzjoni rigward il-protokolli pan-Ewro-Mediterranji dwar ir-regoli tal-oriġini (3).

Abbażi tan-notifiki li jsiru mill-Partijiet lill-Kummissjoni, it-tabelli mehmuża jispeċifikaw:

 

Tabella 1 — ħarsa ġenerali simplifikata tal-possibbiltajiet ta’ akkumulazzjoni fil-1 ta’ Diċembru 2019.

 

Tabelli 2 u 3 — id-data li fiha l-akkumulazzjoni djagonali ssir applikabbli.

Fit-Tabella 1, “X” tindika l-eżistenza ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn 2 imsieħba li skont dan ir-regoli tal-oriġini jippermettu l-akkumulazzjoni djagonali bbażata fuq ir-regoli tal-oriġini mudelli pan-Ewro-Mediterranji. Fil-każ ta’ akkumulazzjoni djagonali mat-tielet imsieħba, jenħtieġ li jiġi indikat “X” fil-kaxex kollha tat-tabella bejn it-3 imsieħba. Madankollu, jeżistu xi eċċezzjonijiet għall-akkumulazzjoni doganali. Għal każijiet bħal dawn, jekk ikun hemm (1) jew (*) ħdejn l-“X” dan se jindika l-eċċezzjonijiet li jridu jitqiesu.

Fit-Tabella 2, id-dati msemmija jirreferu għal:

Id-data tal-applikazzjoni ta’ akkumulazzjoni djagonali fuq il-bażi tal-Artikolu 3 tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni, fejn il-ftehim ta’ kummerċ ħieles ikkonċernat jirreferi għall-Konvenzjoni. F’dak il-każ, id-data hija preċeduta b’ “(C)”;

Id-data ta’ applikazzjoni tal-protokolli dwar ir-regoli ta’ oriġini li jipprovdu għal kumulazzjoni djagonali mehmuża mal-ftehim ta’ kummerċ ħieles ikkonċernat, f’każijiet oħra.

Fit-Tabella 3, id-dati msemmija jirreferu għad-data tal-applikazzjoni tal-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jipprovdu għal akkumulazzjoni djagonali mehmuża mal-ftehim tal-kummerċ ħieles bejn l-UE, it-Turkija u l-parteċipanti fil-Proċess ta’ Stabilizzazzjoni u ta’ Assoċjazzjoni tal-UE. Kull darba li ssir referenza għall-Konvenzjoni fi ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn il-Partijiet f’din it-tabella, ġiet miżjuda data preċeduta minn “(C)” fit-Tabella 2.

Huwa mfakkar ukoll li l-materjali li joriġinaw mit-Turkija koperti mill-unjoni doganali bejn l-UE u t-Turkija jistgħu jiġu inkorporati bħala materjali oriġinali għall-fini ta’ akkumulazzjoni djagonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi parteċipanti fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni li bih ikun daħal fis-seħħ protokoll ta’ oriġini.

Il-Kodiċijiet għall-Partijiet Kontraenti elenkati fit-tabella huma mogħtija hawnhekk.

L-Unjoni Ewropea

UE

L-Istati tal-EFTA:

 

l-Iżlanda

IS

L-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

In-Norveġja

NO

Il-Gżejjer Faroe

FO

Il-parteċipanti fil-Proċess ta’ Barċellona:

 

L-Alġerija

DZ

L-Eġittu

EG

Iżrael

IL

Il-Ġordan

JO

Il-Libanu

LB

Il-Marokk

MA

Ix-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa ta’ Gaża

PS

Is-Sirja

SY

It-Tuneżija

TN

It-Turkija

TR

Il-pajjiżi parteċipanti fil-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-UE:

L-Abanija

AL

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA

Il-Maċedonja ta’ Fuq

MK

Il-Montenegro

ME

Is-Serbja

RS

Il-Kosovo (5)*

KO

Ir-Repubblika tal-Moldova

MD

Il-Georgia

GE

l-Ukrajna

UA

Dan l-avviż jissostitwixxi l-avviż 2019/C 333/03 (ĠU C 333, 4.10.2019, p. 3).

Tabella 1

Ħarsa ġenerali simplifikata tal-possibbiltajiet ta’ akkumulazzjoni djagonali fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja fl-1 ta’ Diċembru 2019

 

 

L-Istati tal-EFTA

 

Il-parteċipanti fil-Proċess ta’ Barċellona

 

Il-parteċipanti fil-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u ta’ Assoċjazzjoni tal-UE

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (6)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 (*1)

 (*1)

 (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Id-data tal-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini li jipprovdu għal akkumulazzjoni djagonali fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja

 

 

L-Istati tal-EFTA

 

Il-parteċipanti fil-Proċess ta’ Barċellona

 

Il-parteċipanti fil-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u ta’ Assoċjazzjoni tal-UE

 

 

 

 

UE

CH(+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

1.1.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

(C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH(+ LI)

1.1.2006

(C) 1.2.2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006 (C)

1.5.2015

1.8.2005 (C)

1.7.2013

1.8.2005 (C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

1.9.2019

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

 

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C)1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Id-data tal-applikazzjoni tal-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jipprovdu għal akkumulazzjoni djagonali bejn l-Unjoni Ewropea, l-Albanija, il-Bożnija-Ħerżegovina, il-Kosovo, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija

 

UE

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Il-Partijiet Kontraenti huma l-Unjoni Ewropea, l-Albanija, l-Alġerija, il-Bożnja-Ħerzegovina, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Kosovo (skont ir-riżoluzzjoni 1244(1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti), il-Libanu, il-Maċedonja ta’ Fuq, ir-Repubblika tal-Moldova, il-Montenegro, il-Marokk, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein), is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u x-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa ta’ Gaża.

(2)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3)  ĠU C 83, 17.4.2007, p. 1.

(4)  L-Iżvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein jiffurmaw unjoni doganali.

(5)  Din id-deżinjazzjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-Opinjoni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-Dikjarazzjoni ta’ Indipendenza tal-Kosovo.

(*1)  L-akkumulazzjoni djagonali bejn it-Turkija, l-Albanija, il-Bożnija-Ħerżegovina, il-Kosovo, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Montenegro u s-Serbja hija possibbli. Madankollu, jekk jogħġbok ara t-Tabella 3 għall-possibbiltà ta’ akkumulazzjoni djagonali bejn l-Unjoni Ewropea, it-Turkija, l-Albanija, il-Bożnija-Ħerżegovina, il-Kosovo, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Montenegro u s-Serbja.

(6)  Għal oġġetti koperti mill-unjoni doganali UE-Turkija, id-data tal-applikazzjoni hija s-27 ta’ Lulju 2006.

Għal prodotti agrikoli, id-data tal-applikazzjoni hija l-1 ta’ Jannar 2007 (l-akkumulazzjoni ma tapplikax għall-MD).

Għal prodotti tal-faħam u tal-azzar, id-data tal-applikazzjoni hija l-1 ta’ Marzu 2009 (l-akkumulazzjoni ma tapplikax għall-MD).

(7)  Għal oġġetti koperti mill-unjoni doganali UE-Turkija, id-data tal-applikazzjoni hija s-27 ta’ Lulju 2006.

Għal prodotti agrikoli, id-data tal-applikazzjoni hija l-1 ta’ Jannar 2007.

Għal prodotti tal-faħam u tal-azzar, id-data tal-applikazzjoni hija l-1 ta’ Marzu 2009.

(8)  Għal oġġetti koperti mill-unjoni doganali UE-Turkija, id-data tal-applikazzjoni hija s-27 ta’ Lulju 2006. Mhux applikabbli għal prodotti agrikoli u għal prodotti tal-faħam u tal-azzar.