6.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 439/12


Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

(2018/C 439/11)

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif stipulat fit-tabella ta’ hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

4.10.2018

Tul ta’ żmien tal-għeluq

4.10.2018–31.12.2018

Stat Membru

Il-Polonja

Stokk jew grupp ta’ stokkijiet

COD/3BC+24

Speċi

Il-bakkaljaw (Gadus morhua)

Żona

Is-subdiviżjonijiet 22 sa 24

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

30/TQ1970


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.