6.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 439/9


Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

(2018/C 439/06)

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif stipulat fit-tabella ta’ hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

6.10.2018

Tul ta’ żmien tal-għeluq

6.10.2018–31.12.2018

Stat Membru

Il-Belġju

Stokk jew grupp ta’ stokkijiet

LEZ/*8ABDE (kundizzjoni speċjali għall-istokk LEZ/07.)

Speċi

Il-megrims (Lepidorhombus spp.)

Żona

Iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

37/TQ120


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.