14.9.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 326/114


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali tat-telekomunikazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom u d-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 326/04)

Id-Direttiva 1999/5/KE

Skont id-dispożizzjoni tranżitorja tal-Artikolu 48 tad-Direttiva 2014/53/UE (1), l-Istati Membri ma għandhomx ifixklu t-tqegħid fis-suq jew it-tħaddim tat-tagħmir tar-radju kopert bid-Direttiva 2014/53/UE, li hu konformi mad-Direttiva 1999/5/KE (2) (2) u li tqiegħed fis-suq qabel it-13 ta’ Ġunju 2017. Għalhekk l-istandards armonizzati li r-referenzi għalihom ġew ippubblikati skont id-Direttiva 1999/5/KE, kif elenkati l-aħħar fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 249 tat-8 ta’ Lulju 2016, p. 1, u kkoreġuti bir-Rettifika ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 342 tas-17 ta’ Settembru 2016, p. 15, u bir-Rettifika ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 403 tal-1 ta’ Novembru 2016, p. 26, ikomplu jagħtu preżunzjoni ta’ konformità ma’ din id-Direttiva sat-12 ta’ Ġunju 2017.

Id-Direttiva 2014/53/UE

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

ESO (3)

Ir-referenza u t-titlu tal-istandard

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza tal-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità tal-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

Miri standard biex ikopru Artikolu/i tad-Direttiva 2014/53/UE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Standard ta’ prodott li juri l-konformità ta’ telefons ċellulari mar-restrizzjonijiet bażiċi relatati mal-espożizzjoni umana għal oqsma elettromanjetiċi (300 MHz – 3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Standard ta’ prodott biex juri konformità ta’ stazzjonijiet bażi tar-radju u ta’ stazzjonijiet terminali fissi għal sistemi ta’ telekomunikazzjoni bla fili mar-restrizzjonijiet bażiċi jew livelli ta’ referenza relatati mal-espożizzjoni umana għal oqsma elettromanjetiċi ta’ frekwenzi tar-radju (110 MHz – 40 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Standard ta’ prodott biex juri l-konformità ta’ tagħmir fiss għal trasmissjoni bir-radju (110 MHz – 40 GHz) maħsuba biex jintuża f’netwerks ta’ telekomunikazzjoni bla fili bir-restrizzjonijiet bażiċi jew il-livelli ta’ referenza relatati mal-espożizzjoni għall-pubbliku ġenerali għal oqsma elettromanjetiċi ta’ frekwenza tar-radju meta jiddaħħlu fis-servizz

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Standard ta’ prodott biex juri konformità ta’ oqsma ta’ frekwenza tar-radju minn apparati ta’ komunikazzjoni mingħajr fili miżmumin fl-idejn jew immuntati użati mill-pubbliku ġenerali (30 MHz – 6 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Kompatibilità elettromanjetika ta’ tagħmir multimedia – Rekwiżiti ta’ immunità

CISPR 35:2016 (Modifikat)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Tagħmir telegrafiku li jistampa direttament fuq frekwenza dejqa biex jirċievi informazzjoni meterjoloġika konnessa man-navigazzjoni (NAVTEX); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014.53.EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju b’konnettur RF intern jew estern maħsub primarjament għal diskors analogu; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

9.12.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju maħsub għat-trażmissjoni ta’ dejta (u.jew diskors) bl-użu ta’ modulazzjoni misruma kostanti jew mhux kostanti u li għandha konnettu ta’ antenna; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Sinjali li jiġu trażmessi minn tagħmir tar-radju biex jattiva tweġiba speċifika fir-riċevitur; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000 MHz; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU għal tagħmir tar-radju mhux speċifiku

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000 MHz; Parti 3-1: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Tagħmir affidabli ħafna li jopera b’ċiklu baxx, apparat ta’ allarmi personali li joperaw fuq frekwenzi desinjati (869,200 MHz sa 869,250 MHz)

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000 MHz; Parti 3-2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Allarmi bla fili li joperaw fuq medda ta’ frekwenzi desinjati LDC.HR 868,60 MHz sa 868,70 MHz, 869,25 MHz sa 869,40 MHz, 869,65 MHz sa 869,70 MHz

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000 MHz; Parti 4: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Apparati ta’ kejl li joperaw fil-medda desinjata 169,400 MHz sa 169,475 MHz

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju għal użu f’servizz ta’ għal sejħat ta’ persuni li jopera fil-medda ta’ frekwenza 25 MHz – 470 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Servizz għal sejħat ta’ persuni bir-radju fil-post; Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju li juża antenni integrati maħsuba primarjament għal diskors analogu; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Sistemi ta’ Trażmissjoni fuq Frekwenzi Wesgħin; Tagħmir għat-trażmissjoni ta’ dejta li jopera fuq frekwenza 2,4  GHz ISM bl-użu ta’ tekniki ta’ modulazzjoni wesgħin; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju fil-faxxa tal-frekwenzi 9 kHz sa 25 MHz u sistemi induttivi ta’ kontroll ta’ treġġigħ lura fil-faxxa ta’ frekwenzi 9 kHz sa 30 kHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju li juża sinjali li jiġu trażmessi minn antenni integrati biex jattiva tweġiba speċifika fir-riċevitur; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju maħsub għat-trażmissjoni ta’ dejta (u diskors) u bl-użu ta’ antenna integrali; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Mikrofoni bla fili: Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 1: Riċevituri Klassi A; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Mikrofoni bla fili; Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 2: Riċevituri Klassi B; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Mikrofoni bla fili; Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 3: Riċevituri Klassi C; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Mikrofoni bla fili; Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 4: Tagħmir ta’ għajnuna għas-smigħ li jinkludi amplifikaturi tal-audio personali u sistemi induttivi sa 3 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

9.2.2018

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Tagħmir tar-radju ta’ Frekwenza taċ-Ċittadin (CB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD);Tagħmir tar-radju li għandu jintuża fil-medda ta’ frekwenzi 1 GHz sa 40 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2)

Għall-kategoriji tar-riċevitur nru 2 u 3 kif definit fit-Tabella 5, dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti marbuta mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta’ faxxa qasira; Tagħmir tar-radju biex jintuża fil-faxxa ta’ frekwenzi 1 GHz sa 40 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU artikolu

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Konnessjonijiet awdjo ta’ frekwenza wiesgha; Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli li Jirċievu Biss (ROMES) li jipprovdu komunikazzjonijiet tad-dejta li joperaw fuq il-medda ta’ frekwenza 1,5  GHz; Speċifikazzjonijiet ta’ Frekwenzi tar-Radju (RF) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Telematika tat-Trasport u Traffiku (TTT); Tagħmir għal trażmissjoni ta’ Komunikazzjoni ta’ Faxxa Qasira (DSRC) (500kbit.s.250 kbit.s) li jopera fil-medda ta’ frekwenza 5 795 MHz sa 5 815 MHz; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU; Sub-parti 2: Tagħmir on-board (OBU)

9.3.2018

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Trażmettituri, riċevituri u transriċevituri VHF li jinżammu fl-id, mobbli u fissi bbażati mal-art għas-servizz VHF mobbli aeronawtiku li juża modulazzjoni amplifikata; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Trażmettituri u riċevituri tar-radjotelefonija għas-servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF użati f’kanali u xmajjar interni; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014.53.EU

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Nota 2.1

31.5.2018

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Stazzjonijiet tar-Radju għal twissijiet dwar valangi; Sistemi ta’ trażmettitur-ricevitur; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Stazzjonijiet tar-Radju għal twissijiet dwar valangi li joperaw fi 457 kHz; Sistemi ta’ trażmettitur-riċevitur; Parti 2: Standard armonizzat għal karatteristiċi għal servizzi ta’ emerġenza

9.3.2018

EN 300 718-3 V1.2.1

Nota 2.1

30.9.2019

Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Stazzjonijiet tar-Radju għal twissijiet dwar valangi; Sistemi ta’ trażmettitur-ricevitur; Parti 3: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.3e tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Sistemi u tagħmir ta’ komunikazzjoni abbord li joperaw fuq Frekwenza Ultra-Għolja (UHF) u tagħmir; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Tagħmir tar-radjotelefonija fuq il-VHF għal komunikazzjonijiet ġenerali u tagħmir assoċjat għal Sejħat Selettivi Diġitali ta’ klassi “D” (DSC); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-Artikoli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014.53.EU

12.8.2016

 

 

Artikolu 3(2); Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Tagħmir tar-radjotelefonija fuq il-VHF għal komunikazzjonijiet ġenerali u tagħmir assoċjat għal Sejħat Selettivi Diġitali ta’ klassi “D” (DSC); Standard armonizzat li jkopri r-Rekwiżiti essenzjali tal-Artikoli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Nota 2.1

30.11.2018

Artikolu 3(2); Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta’ Faxxa Qasira; Telematika tat-Trasport u Traffiku b’Vetturi tat-Toroq (RTTT); Tagħmir tar-Radar li jopera fil-faxxa 76 GHz sa 77 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju għal komunikazzjoni analogu u.jew diġitali (diskors u.jew dejta) u li jopera fuq frekwenza dejqa u li għandu konnettur tal-antenna; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għas-servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF (għal applikazzjonijiet mhux GMDSS biss); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Apparati awdjo bla fili fil-faxxa 25 MHz sa 2 000 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma’ spettru tar-radju (ERM); Apparati awdjo bla fili fil-faxxa 25 MHz sa 2 000 MHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Terminali Interattivi tas-Satelliti (SIT) u Terminali li jużaw is-Satelliti (SUT) li jittrażmettu għal satelliti ġeostazzjonarji fil meded tal-frekwenzi 27,5  GHz sa 29,5  GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Telekomunikazzjonijiet Diġitali Bla Fili Mtejbin (DECT); Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli tas-satelliti li għandhom rata ta’ dejta baxxa fuq l-art (LMES) mhux intizi għal kommunikazzjonijiet ta’ periklu u sigurta’ li joperaw fil-medda ta’ frequenza ta’ 1,5  GHz.1,6  GHz u li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli tas-satelliti li għandhom rata ta’ dejta baxxa fuq l-art (MES) bl-eċċesjoni ta’ Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita aeronawtiċi mobbli fuq l-art, li joperaw fil-meded ta’ frekwenza 11.12.14 GHz u jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Terminal b’Apertura Żgħira Ħafna (VSAT); Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita li jittrażmettu biss, jittrażmettu.jirċievu jew jirċievu biss li joperaw fil-meded tal-frekwenzi 11.12.14 GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Trasportabbli li Jiġbru l-Aħbarijiet bis-Satellita (SNG TES) li joperaw fil-meded tal-frekwenzi 11 GHz sa 12 GHz.13 GHz sa 14 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-Artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal stazzjonijiet terrestri mobbli fuq l-art (MES), inklużi stazzjonijiet terrestri li jinżammu fl-idejn, għal Netwerks ta’ Satelliti għal Komunikazzjoni Personali (S-PCN) li joperaw fil-medda ta’ frekwenzai 1,6  GHz.2,4  GHz taħt is-servizz ta’ satellita mobbli (MSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi tas-Satellita (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli fuq l-Art NGSO (MESs) li jinkludu stazzjonijiet terrestri li jinżammu fl-idejn, għal Netwerks ta’ Satelliti għal Komunikazzjoni Personali (S-PCN) li joperaw fil-frekwenzi 1 980 MHz sa 2 010 MHz (art sal-ajru) u 2 170 MHz sa 2 200 MHz (ajru sal-art) taħt Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Terminal b’Apertura Żgħira Ħafna (VSAT); Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita li jittrażmettu biss, jittrażmettu u jirċievu, jirċievu biss li joperaw fil-meded tal-frekwenzi 4 GHz u 6 GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli tas-satelliti fuq l-art (LMES) li jipprovdu kommunikazzjonijiet bil-vuċi u.jew dejta li joperaw fil-medda ta’ frequenza ta’ 1,5  GHz sa 1,6  GHz u li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard Armonizzat għal Stazzjonijiet fuq l-Art għal satelliti abbord Bastimenti (ESVs) li joperaw fuq il-meded ta’ frekwenzi 4.6 GHz allokati għas-Servizz ta’ Satelliti Fissi (FSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard Armonizzat għal Terminali Interattivi tas-Satelliti (SIT) u Terminali li jużaw is-Satelliti (SUT) li jittrażmettu għal satelliti f’orbita ġeostazzjonarji, joperaw fil meded tal-frekwenzi 29,5  GHz sa 30,0  GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri għall-Ajruplani (AES) li jipprovdu servizz tas-satellita areonawtiku mobbli (AMSS).Servizz tas-satellita mobbli (MSS) u.jew is-servizz aereonautiku mobbli fuq servizz ta’ rotot (AM(R)S).Servizz ta’ satellita mobbli (MSS), li joperaw f’medda ta’ frekwenza taħt 3 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); Tagħmir ta’ Stazzjon Bażi (BS); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Is-Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); EN armonizzat għal stazzjonijiet mobbli fil-frekwenzi GSM 900 u DCS 1800 li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE (1999.5.KE)

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Avviż: Dan l-istandard armonizzat jipprovdi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE jekk jiġu applikati wkoll il-parametri riċeventi fil-klawżola/i 4.2.20, 4.2.21 u 4.2.26

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); Tagħmir ta’ Stazzjonijiet Mobbli (MS); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Nota 2.1

30.4.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Apparati ta’ Medda Qasira (SRD); Impjantazzjonijiet Mediċi Attivi b’Enerġija Baxxa (LP-AMI) u periferali assoċjati (LP-AMI-P) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 2 483,5 MHz sa 2 500 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Apparati bla fili li jistgħu jintużaw bla ħtieġa ta’ liċenzja tax-xandir; Sistemi ta’ Aċċess bla fili li joperaw fil-medda ta’ frekwenzi 470 MHz sa 790 MHz; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MES) ta’ sistemi satellitari mobbli Ġeostazzjonarji, inklużi stazzjonijiet terrestri li jinżammu fl-idejn, għal Netwerks ta’ Satelliti għal Komunikazzjoni (S-PCN) taħt is-servizz ta’ satelllitari mobbli (MSS), li jopera fil-medda ta’ frekwenza bejn 1,5  GHz u 1,6  GHz u jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MES) li jipprovdu Komunikazzjonijiet ta’ Dejta b’Rata ta’ Unità Baxxa (LBRDC) bl-użu ta’ satelliti f’Orbita Dinjija Baxxa (LEO) li joperaw f’medda ta’ frekwenza taħt 1 GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Tagħmir tar-radju tad-dilettanti aċċessibbli kummerċjalment; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Impjantazzjonijiet Mediċi Attivi b’Enerġija Ultra-Baxxa (ULP-AMI) u apparati periferali assoċjati (ULP-AMI-P) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi ta’ 402 MHz sa 405 Mhz: Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Konnessjoni Diġitali bil-VHF bejn l-ajru u l-art (VDL) Modulu 2; Karatteristiċi tekniċi u metodi ta’ kejl għal tagħmir ibbażat fl-art; Parti 3: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2015.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Tagħmir tar-radju b’konnessjoni Diġitali bil-VHF bejn l-ajru u l-art (VDL) Modulu 4; Karatteristiċi tekniċi u metodi ta’ kejl għal tagħmir ibbażat fl-art; Parti 5: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 1: Introduzzjoni u rekwiżiti komuni

9.12.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014.53.EU; Parti 2: CDMA Firxa Diretta (UTRA FDD) Tagħmir għall-Utenti (UE)

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014.53.EU; Parti 2: CDMA Firxa Diretta (UTRA FDD) Tagħmir għall-Utenti (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 3: CDMA Firxa diretta (UTRA FDD) Stazzjonijiet Bażi (BS)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma’ spettru radjofoniku (ERM); Stazzjonijiet Bażi (BS), Ripetituri u Tagħmir ta’ Utenti (UE) għal netwerks ċellulari tat-Tielet Ġenerazzjoni IMT-2000; Parti 10: EN armonizzat għal IMT-2000, FDMA.TDMA (DECT) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 11: CDMA Firxa Diretta (UTRA FDD) Ripetituri

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 12: Tixrid Dirett CDMA (cdma2000) Ripetituri

9.9.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014.53.EU; Parti 13: Tagħmir għall-Utenti (UE) b’aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014.53.EU; Parti 13: Tagħmir għall-Utenti (UE) b’aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 14: Stazzjonijiet Bażi (BS) Aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 15: Aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA FDD) Ripetituri

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 18: E-UTRA, UTRA u GSM.EDGE Radju Multi-standard (MSR) Stazzjon Bażi (BS)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Tagħmir għall-Utenti (UE)

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Stazzjonijiet Bażi (BS)

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Tagħmir għall-Utenti (UE)

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Stazzjonijiet Bażi (BS)

9.12.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Trażmettituri u riċevituri VHF bħala Stazzjonijiet tal-Kosta għal GMDSS u applikazzjonijiet oħra fis-servizz marittimu mobbli; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Tagħmir li jittrażmetti għal servizz ta’ xandir bil-ħoss b’Amplitudni Modulata (AM); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Tagħmir li jittrażmetti għal servizz bil-ħoss bi Frekwenza Modulata (FM); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-Ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti għal servizz bil-ħoss bi Frekwenza Modulata (FM); Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met AIDS); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 400,15 MHz sa 406 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 200 mW; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.5.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met AIDS); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 400,15 MHz sa 406 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 200 mW; Standard armonizzat għal aċċess għal ispettru tar-Radju

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Nota 2.1

31.10.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Vidjow-links bla Fili (WVL) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 1,3  GHz sa 50 GHz; Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 1; Rekwiżiti għal applikazzjonijiet ġeneriċi UWB

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 2: Rekwiżiti għal tagħmir UWB li jillokalizza l-oġġetti

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 3: Rekwiżiti għal tagħmir UWB għal applikazzjonijiet għal vetturi bbażati fuq l-art

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 4: Tagħmir li jħossu materjal bl-użu ta’ Teknoloġija UWB taħt 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Sistemi ta’ Immagini (GPR.WPR) ta’ applikazzjonijiet għal Radar (GPR.WPR) dirett lejn l-Art u lejn Strutturi solidi (Wall-Probing); Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti ghas-servizz tax-Xandir Digitali Terrestri bl-Awdjo (T-DAB); Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); EN armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri għall-Ajruplani (AES) li jaqbdu ma’ satelliti mobbli li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 11.12.14 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Radar navigazzjonali li jintuza f’kanali u xmajjar interni; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Impjantazzjonijiet Mediċi Attivi b’Enerġija Ultra-Baxxa (ULP-AMI) u apparati periferali relatati (ULP-AMI-P) fil-faxxa ta’ frekwenzi ta’ 9 kHz sa 315 kHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Apparat ta’ Identifikazzjoni ta’ frekwenzi tar-radju li jopera fil-medda ta’ 865 MHz sa 868 MHz bl-livelli ta’ saħħa sa 2 W u fil-medda 915 MHz sa 921 MHz bi livelli ta’ saħħa sa 4 W; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Sistemi tar-Radju fissi; Karatteristiċi u rekwiżiti għal apparat punt-sa-punt u antenni; Parti 2: Sistemi diġitali li joperaw fil-faxxi ta’ frekwenza minn 1 GHz sa 86 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Sistemi ta’ Radju Fissi; Karatteristiċi u rekwiżiti għal tagħmir Punt-sa-Punt u antenni; Parti 2-2. Sistemi diġitali li joperaw fi frekwenzi meta tiġi applikata ko-ordinazzjoni ta’ frekwenzi; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Avviż: Dan l-istandard armonizzat jipprovdi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE jekk jiġu applikati wkoll il-parametri riċeventi fil-klawżola/i 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 u 4.3.4

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti għas-servizz ta’ xandir Digital Radio Mondiale (DRM); Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Radar ta’ navigazzjoni għal użu abbord mħux SOLAS: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma’ spettru radjofoniku (ERM); Apparati ta’ medda qasira; Telematika tat-Trasport u Traffiku bl-Art (RTTT); Tagħmir tar-radar ta’ medda qasira li jopera fil-medda 77 GHz sa 81 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali taħt l-artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta’ Faxxa Qasira; Telematika tat-Trasport u Traffiku bl-Art (RTTT); Tagħmir tar-radar ta’ faxxa qasira li jopera fil-faxxa 24 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti għal servizz ta’ xandir televiżiv diġitali, Terrestri (DVB-T); Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Sistemi ta’ Radju Fissi; Tagħmir Multipunti u Antenni; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE għal Tagħmir Digitali Multipunti tar-Radju

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); EN armonizzat għal Stazzjonijiet fuq l-Art għal satelliti abbord Bastimenti (ESVs) li joperaw fuq meded ta’ frekwenzi 11.12.14 GHz allokati għas-Servizz ta’ Satelliti Fissi (FSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir ta’ Radar li Jfittex Livell f’tank (TLPR) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 4,5  GHz sa 7 GHz, 8,5  GHz sa 10,6  GHz, 24,05  GHz sa 27 GHz, 57 GHz sa 64 GHz, 75 GHz sa 85 GhZ; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri fuq Ferroviji (ESTs) li joperaw fil-faxex tal-frekwenza 14.12 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met AIDS); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 1 668,4 MHz sa 1 690 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.5.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 454 V2.2.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met AIDS); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 1 668,4 MHz sa 1 690 MHz; Standard armonizzat għal aċċess għal ispettru tar-Radju

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 302 454 V2.1.1

Nota 2.1

31.5.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Sistema ta’ komunikazzjoni Mobbli abbord ajruplani (MCOBA); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.KE

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Sistemi ta’ Aċċess bla Fili (WAS); 5,8  GHz sistemi fissi li jittrasmettu dejta għal faxxa wiesgħa; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir tar-radju fil-medda ta’ frekwenzi 30 MHz sa 37,5 MHz għal Impjantazzjonijiet Membrani Medici Attivi ta’ Qawwa Ultra-Baxxa u l-Accessorji; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Apparati ta’ Medda Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju fil-faxxa tal-frekwenzi 315 kHz sa 600 kHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Sistemi ta’ Servizz ta’ Dejta Medika ta’ Qawwa Ultra Baxxa (MEDS) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 401 MHz sa 402 MHz u 405 MHz sa 406 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju bl-użu ta’ modulazzjoni misruma kostanti jew mhux kostanti u li jopera fuq kanal ta’ frekwenza 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz jew 150 kHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Netwerks għal Access għal Frekwenza Wiesgha Radjofonika (BRAN); Sistemi li juzaw 60 GHz Multiple-Gigabit WAS.RLAN; EN armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Sistemi Intelliġenti tat-Trasport (ITS); Tagħmir ta’ Komunikazzjoni bir-Radju li jopera fil-faxxa ta’ frekwenza 5 855 MHz sa 5 925 MHz; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 1 980 MHz sa 2 010 MHz (dinja-għal-spazju) u 2 170 MHz sa 2 200 MHz (spazju-għal-dinja) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 1: Komponent tal-art kumplimentari (CGC) għas sistemi ta’ meded wesgħin

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 1 980 MHz sa 2 010 MHz (dinja-għal-spazju) u 2 170 MHz sa 2 200 MHz (spazju-għal-dinja) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 2: Tagħmir għall-Utenti (UE) għas sistemi ta’ meded wesgħin

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 1 980 MHz sa 2 010 MHz (dinja-għal-spazju) u 2 170 MHz sa 2 200 MHz (spazju-għal-dinja) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 3: Tagħmir għall-Utenti (UE) għal sistemi fuq frekwenza dejqa

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta’ Medda Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju għal sistemi ferrovjarji Eurobalise; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Apparat tar-radju għal sistemi ta’ ferrovija Euroloop; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 617 V2.3.1

Sistema ta’ trażmettituri tar-radju, riċevituri u transriċevituri UHF bbażati mal-art għas-servizz UHF mobbli aeronawtiku li juża b’amplitudni modulata; Standard armonizzat għal aċċess għal spettru tar-radju

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 302 617-2 V2.1.1

Nota 2.1

31.3.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Trażmettituri, riċevituri u transriċevituri UHF bbażati fuq l-art għas-servizz UHF mobbli aeronawtiku li juża b’amplitudni modulata; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Sistemi Intelliġenti tat-Trasport (ITS); Tagħmir ta’ Komunikazzjoni bir-Radju li jopera fil-faxxa ta’ frekwenza 63 GHz sa 64 GHz; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir ta’ Radar li Jfittex fl’Livell (LPR) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 6 GHz sa 8,5  GHz, 24,05  GHz sa 26,5  GHz, 57 GHz sa 64 GHz, 75 GHz sa 85 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma’ spettru radjofoniku (ERM); tagħmir attiv li jtejjeb il-kapaċità tal-mira ta’ radar; EN armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Traffiku b’Vetturi tat-Toroq u Telematika tat-Trasport (RTTT); Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet tal-karozzi li jopera fil-faxxa 24,05  GHz sa 24,25  GHz jew fil-faxxa 24,50  GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għal servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF integrat ma tagħmir klassi D DSC: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għal servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF integrat ma tagħmir klassi H DSC li jista’ jinġarr; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għal servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF integrat ma tagħmir klassi H DSC li jista’ jinġarr; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Nota 2.1

31.1.2019

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Maritime Personal Homing Beacon maħsub biex jintuża fuq il-frekwenza 121,5 MHz għal skopijiet ta’ tiftix u salvataġġ biss; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal vetturi mgħammra bi Stazzjonijiet Terrestri (VMES) li joperaw fil meded tal-frekwenzi 14.12 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Servizz mobbli fuq l-art; Speċifikazzjoni għal trasmettitur b’għadd ta’ kanali għas-Servizz PMR; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Sistema ta’ Awment Ibbażata fuq l-Art (GBAS) Xandir ta’ Data bil-VHF mill-art għall-ajru (VDB); Karatteristiċi tekniċi u metodi ta’ kejl għal tagħmir ibbażat fuq l-art; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Tagħmir marittimu b’enerġija baxxa u jużaw AIS biex isibu fejn ikunu persuni mitlufin; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Dwal sinjali marittimi b’enerġija baxxa u jużaw Sejħat Selettivi Diġitali (DSC) biex isibu fejn ikunu persuni mitlufin; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji ta’ spettru tar-Radju (ERM); Sorveljanza tal-Kosta, Sistemi tat-Traffiku tal-Bastimenti u Radars tal-Portijiet (CS.VTS.HR); Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Systemi ta’ Netwerk fi sfera Medika (MBANSs) li joperaw fil-medda ta’ frekwenzi 2 483,5 MHz sa 2 500 MHz; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad –Direttiva 2014.53.EU

12.8.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Network ibbażat fuq apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju biex jintuża fil-faxxa ta’ frekwenzi 870 MHz sa 876 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 500 mW; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Sistema Avvanzata għall-Iggwidar u Kontroll ta’ Moviment fis-Superfiċje (A-SMGCS); Parti 6: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU għal apparati li jaħdmu bir-radar li jaqbad movimenti fis-superfiċje; Sub-parti 1: Sensers bi frekwenza-X bl-użu ta’ sinjali impulsivi u li jittrasmettu enerġija sa 100 kW

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Konnessjonijiet bir-radju MarittimI fuq Frekwenza Wiesgħa li joperaw fil-meded 5 852 MHz sa 5 872 MHz u.jew 5 880 MHz sa 5 900 MHz għal stallazzjoni fuq vapuri u ’il barra mill-kosta wżati f’attivitajiet Ikkoordinati; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

15.12.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Komunikazzjonijiet mill-arja sal-art fuq Frekwenza Wiesgħa dirett; Tagħmir li jopera fuq faxxi ta’ frekwenza minn 1 900 MHz sa 1 920 MHz u 5 855 MHz sa 5 875 MHz; Mudelli ta’ antenni fissi; Standard li jkopri rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Riċevituri tax-Xandir televiżiv Diġitali Terrestri; Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Amplifikaturi u antenni għal riċeviment tax-xandir tat-TV f’postijiet.ambjenti domestiċi; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Tagħmir ta’riċevituri b’Xandir Satellitari; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 1: Unit ta’ barra li jirċievi fil-faxxa ta frekwenza bejn 10,7  GHz sa 12,75  GHz

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Tagħmir ta’riċevituri b’Xandir Satellitari; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU; Parti 2: Unit ta’ ġewwa

9.9.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Trażmettituri u riċevituri mobbli marittimi biex jintużaw fil-frekwenzi MF u HF; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014.53.EU

13.10.2017

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Apparat ta’ allarmi personali li joperaw fil medda ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Riċevituri ta’ Sistema ta’ Navigazzjoni Globali Satellitari (GNSS); Tagħmir tar-radju li jopera fil-medded ta’ frekwenza 1 164 MHz sa 1 300 MHz u 1 559 MHz sa 1 610 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014.53.EU

15.12.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 520 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Apparati bla fili ta’ kapsuli mediċi ta’ endoskopija b’Enerġija Ultra-Baxxa (ULP) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 430 MHz sa 440 MHz; Standard armonizzat għal aċċess ta’ Spettru tar-radju

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); Ripetituri GSM; Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri fuq Pjattaformi Mobbli (ESOMP) li jittrażmettu lejn satelliti f’orbita ġeostazzjonarja, joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 27,5  GHz sa 30,0  GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri fuq Pjattaformi Mobbli (ESOMP) li jittrażmettu lejn satelliti f’orbita mhux ġeostazzjonarja fil-meded ta’ frekwenzi 27,5  GHz sa 29,1  GHz u 29,5  GHz sa 30,0  GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014.53.KE

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju biex jintuża fil-faxxa ta’ frekwenzi 40 GHz sa 246 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-Artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014.53.EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għal dawk il-prodotti jew dawk is-servizzi li jaqgħu fl-ambitu tal-istandard ġdid. Ma tiġix effettwata preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għall-prodotti jew is-servizzi li xorta jaqgħu fil-ambitu tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fl-ambitu tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, li l-lista tagħhom hija ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (4).

L-istandards jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ir-referenzi għall-Corrigenda “…/AC:YYYY” jiġu ppubblikati biss għall-informazzjoni. Corrigendum ineħħi l-iżbalji tal-istampar, dawk lingwistiċi jew żbalji simili mit-test ta' standard u jista' jkun jirreferi għal verżjoni ta' lingwa waħda jew iktar (bl-Ingliż, bil-Franċiż u/jew bil-Ġermaniż) ta' standard kif adottat minn xi organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 1999/5/KE u d-Direttiva 2014/53/UE. Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati u standards oħra Ewropej tinsab fl-Internet fuq

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ĠU L 153, 22.5.2014, p. 62.

(2)  ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10.

(3)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Telefon: +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Telefon: +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  ĠU C 338, 27.9.2014, p. 31.